Delfina Jałowik - historyczka sztuki, kierowniczka Działu Sztuki w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK) - będzie dyrektorką Bunkra Sztuki. Taką decyzję podjęła po przesłuchaniu pięciorga kandydatów komisja konkursowa.

Jak poinformował Urząd Miasta w głosowaniu jawnym kandydatura Jałowik uzyskała bezwzględną większość głosów. Wybór ten został zaakceptowany przez prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Nowa dyrektorka może rozpocząć pracę od 1 marca 2024 r.

W ocenie komisji Delfina Jałowik przedstawiła bardzo interesującą, autorską koncepcję działania Bunkra Sztuki i wykazała się dobrą znajomością przepisów prawa, finansów publicznych oraz lokalnego i ogólnopolskiego rynku sztuki.

Delfina Jałowik wykazała kompetencje menedżerskie oraz organizatorskie, a także posiada umiejętności z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i nawiązywania dobrych kontaktów interpersonalnych. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności w pozyskiwaniu środków dla instytucji z dodatkowych źródeł zewnętrznych. Ponadto wyróżniła się głęboką wiedzą o środowisku sztuki współczesnej, z którym jest związana na co dzień, nie tylko na poziomie lokalnym, ale także ogólnopolskim - podkreśla Katarzyna Olesiak, przewodnicząca Komisji Konkursowej.

Delfina Jałowik od 2010 roku pracuje w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK. W 2018 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od stycznia 2022 roku jest kustoszką dyplomowaną. Realizuje autorski podcast o sztuce współczesnej "Odgłosy sztuki"