Ksiądz Dariusz Raś nie jest już proboszczem parafii mariackiej w Krakowie. Abp Marek Jędraszewski mianował administratora - ks. Stanisława Czernika. Przeciwko zmianom protestuje rada parafialna, która bezskutecznie zabiegała o spotkanie z krakowskim metropolitą. Odwołany proboszcz natomiast odwołał się do Watykanu.

Jak twierdzą członkowie parafialnej rady duszpasterskiej, zabiegali oni o spotkanie z abp. Markiem Jędraszewskim, aby przekazać swoje argumenty. Jesteśmy zbulwersowani sposobem traktowania nas jako świeckich w Kościele. Często się mówi o tym, że nasza rola powinna być bardzo intensywnie brana pod uwagę - twierdzi prof. Teresa Malecka. Wykładowczyni Akademii Muzycznej w Krakowie zasiada w radzie. Zwróciliśmy się z prośbą o spotkanie z arcybiskupem, żeby przedstawić nasz punkt widzenia. Usłyszeliśmy, że nie ma takiej możliwości. Pisaliśmy listy i nie ma na nie żadnej odpowiedzi. Moim zdaniem jesteśmy lekceważeni, bo zamiast odpowiedzi, dostajemy dekrety - dodaje.

Jak twierdzi prof. Malecka, od listopada 2011 roku ks. Dariusz Raś wykonał ogromną pracę duszpasterską. Chcemy zwrócić uwagę na to, ile dobra uczynił, będąc naszym proboszczem. Jesteśmy w wielkim europejskim mieście, a na rynku stoi jeden z najpiękniejszych kościołów na kontynencie. W tej właśnie świątyni od 6 rano do godziny 19 można się wyspowiadać. To jest absolutny ewenement, szczególnie w świetle tego, co ogólnie dzieje się teraz z wiarą, z przyzwyczajeniami religijnymi, z przyzwyczajeniami do tradycji. Przy parafii działa wiele duszpasterstw. Za czasów ks. Dariusza Rasia wyremontowano organy, a to przyciąga wiernych oraz melomanów. Zresztą za chronienie zabytków parafia otrzymała też europejską nagrodę. Powstają książki dotyczące historii parafii. W decyzji kurii zwraca się jednak tylko uwagę na rzekome uchybienia ekonomiczne - podkreśla.

Kuria nie chce komentować sprawy. Trzeba pamiętać, że to sprawa personalna, która nie wychodzi poza teren kurii. To sprawa między biskupem, a danym kapłanem. Mogę jedynie potwierdzić, że w tym momencie administratorem bazyliki jest ks. Stanisław Czernik i tam posługuje wraz z kapłanami, którzy są tam posłani już przed laty na różne funkcje - mówi ks. Łukasz Michalczewski, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Ksiądz biskup bierze odpowiedzialność za to, co dzieje się w diecezji: powołuje i odwołuje proboszczów. Bierze w ten sposób odpowiedzialność za parafie i musi podejmować decyzje w tych sprawach - dodaje.

Parafia mariacka ma obecnie administratora, ponieważ ks. Dariusz Raś wniósł rekurs, czyli odwołał się do Watykanu. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, a może to potrwać nawet kilka miesięcy, biskup nie może mianować nowego proboszcza.

Proboszczowie tej parafii posiadają godność archiprezbiterów, infułatów mariackich.