Odrestaurowana XVII-wieczna synagoga w Chęcinach w woj. świętokrzyskim została udostępniona zwiedzającym, w weekend zaplanowano tam dni otwarte.

W budynku powstało Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej. Będą się tam odbywać wydarzenia kulturalne, koncerty muzyki klezmerskiej, spotkania, konferencje i warsztaty. Przygotowana została multimedialna wystawa opowiadająca o historii miasta i jego mieszkańcach. 

W XIX w. ponad 70 proc. mieszkańców Chęcin stanowili Żydzi. Na wystawie znalazły się m.in. menory, świeczniki chanukowe i zwoje Tory, a także oryginalne ubrania chasydzkie, naczynia liturgiczne i przedmioty kultu związane z określonymi świętami obchodzonymi w judaizmie.

 

Synagoga podzielona jest na dwie kondygnacje, obie udostępnione są dla zwiedzających. Na parterze znajduje się m.in. sala modlitw, w której zachował się ołtarz Aron ha-kodesz, wykonany z czarnego marmuru, z intarsjami z marmuru chęcińskiego. Natomiast na piętrze znajduje się sala edukacyjna. 

Chęcińska synagoga posiada także babiniec z oddzielnym wejściem. Znajduje się w nim ekspozycję przedstawiającą wizerunki Żydów pochodzących z Chęcin, a także dokumenty dotyczące mieszkańców żydowskiego pochodzenia.

 

Chęcińską synagogę wybudowano po 1638 roku. Na budowę dwuizbowego domu modlitwy zezwolił Żydom król Władysław IV Waza, wydając przywilej. Przez blisko 400 lat synagoga była miejscem modlitwy. 

W czasie okupacji hitlerowcy założyli w Chęcinach getto dla czterech tysięcy osób, a w 1942 roku Niemcy skupili Żydów wokół synagogi, skąd wywieźli ich do obozu zagłady w Treblince. W ten sposób zakończyła się historia obecności Żydów w Chęcinach. 

Po wojnie budynek służył mieszkańcom między innymi jako kino miejskie, biblioteka, a w kolejnych latach był siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Potem budynek opustoszał.