W związku z protestem rolników w województwie świętokrzyskim także dzisiaj mogą być utrudnienia na drogach krajowych 74 w Górnie i Radlinie i 78 w miejscowości Nagłowice.

W powiecie kieleckim rolnicy będą jeździć krajową 74 od PHU "Kisiel" w Górnie do ronda w Cedzynie i z powrotem. Przejazdy w obu kierunkach będą trwały do g. 14.00.

Na terenie powiatu jędrzejowskiego rolnicy mają protestować w rejonie ronda w Nagłowicach. Policjanci zalecają korzystanie z tras alternatywnych:

  • Trasa nr. 1 Szczekociny - Jędrzejów objazd od miejscowości Goleniowy -> Słupia -> Sędziszów -> Wodzisław,
  • Trasa nr. 2 droga krajowa K78 obwodnica północna Jędrzejowa w kierunku Szczekocin objazd na drogę W-728 w kierunku miejscowości Małogoszcz,
  • Trasa nr. 3 Oksa - Jędrzejów objazd drogą W-728 od miejscowość Oksa w kierunku miejscowości Tyniec -> Węgleszyn,
  • Trasa nr. 4 Sędziszów - Jędrzejów objazd w miejscowości Rakoszyn w kierunku miejscowości Deszno.

Protestujący rolnicy jako powody swoich wystąpień podają nieracjonalne i zbyt wygórowane wymogi Zielonego Ładu, nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, a także spadek opłacalności produkcji rolnej.