736 cudzoziemców próbowało w ostatnich czterech dniach nielegalnie przedostać się przez białorusko-polską granicę. Doszło do kolejnych incydentów rzucania kamieniami i gałęziami. Funkcjonariusze zatrzymali przemytników – poinformowała we wtorek straż graniczna.

Do zdarzeń doszło na odcinkach ochranianych przez funkcjonariuszy SG z placówek w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Płaskiej, Mielniku, Narewce i w Czeremsze - poinformowała SG na platformie X, podsumowując działania na granicy polsko-białoruskiej z ostatnich czterech dni.

W miniony poniedziałek udaremniono 227 prób nielegalnego przekroczenia granicy, w niedzielę odnotowano 174 zdarzenia, w sobotę - 203, a w piątek - 132 takie próby - podała w komunikacie rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG mjr Katarzyna Zdanowicz.

Poinformowała o próbach przekroczenia przez migrantów granicznych rzek - Przewłoki w okolicy Białowieży i Wołkuszanki w rejonie Płaskiej.

Na odcinkach ochranianych przez placówki SG w Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych doszło do incydentów rzucania kamieniami i gałęziami w polskie służby przez migrantów po białoruskiej stronie bariery.

SG zatrzymała też cztery osoby przemycające migrantów. Zdanowicz podała, że w miniony piątek dwóch obywateli Ukrainy zatrzymano w miejscowości Krzywiec, jeden z nich przewoził siedmiu obywateli Syrii, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, drugi Ukrainiec był pilotem poprzedniego. Dwie kolejne osoby - obywatel Ukrainy i Rumunii - przyjechały po odbiór migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Oni także zostali zatrzymani - poinformowała rzeczniczka.

Z danych podlaskiej SG wynika, że w marcu zanotowano ok. 3,4. prób nielegalnego przekroczenia granicy, znacznie więcej niż w styczniu i w lutym. Migranci próbujący przedostać się do Polski pochodzili z 24 różnych państw. Od początku roku podlaska SG zatrzymała 61 pomocników i organizatorów nielegalnego przekroczenia granicy.

Zapora na granicy

Na 186 km granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 r. stalowa zapora o wysokości 5,5 m. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją działająca na 206 km w Podlaskiem tzw. bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników.

SG wybrała też i podpisała umowę z wykonawcą takiej zapory elektronicznej również na Bugu wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. To konsorcjum firm Elektrotim SA z siedzibą we Wrocławiu i Ostoya-DataSystem Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Inwestycja będzie kosztowała blisko 280 mln zł, to głównie środki unijne.

Zabezpieczenia mają powstać na 172 kilometrach. Planowany jest montaż m.in. ok. 4,5 tys. kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych i 1,8 tys. słupów kamerowych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie.

Bariera elektroniczna ma powstać także na granicznych rzekach Świsłocz i Istoczanka w Podlaskiem. Podpisana została umowa z firmą Sprint SA z Olsztyna. Na odcinku ok. 47 km stanie ok. 500 słupów z tysiącem kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych. Zainstalowane zostaną tam specjalne kontenery i czujniki zapewniające wykrywanie różnych cech fizycznych obiektów. Inwestycja będzie kosztowała 85 mln zł.