Na Wiśle, na odcinku od Wyszogrodu do zbiornika Włocławek, woda znajduje się powyżej stanów alarmowych. Najbliższe prognozy nie wskazują, żeby sytuacja miała się poprawić.

Instytut IMGW prognozuje, że na Pilicy w Białobrzegach, na Bugu w Wyszkowie oraz na Liwcu w Zaliwiu poziom wody będzie się utrzymywał powyżej stanów ostrzegawczych. Instytut przewiduje dalsze wzrosty stanów wód oraz ostrzega o zagrożeniu dla obszarów przybrzeżnych, możliwości wystąpienia wody z koryt rzecznych, lokalnych podtopieniach oraz zalaniach przybrzeżnych terenów.