12 mandatów za nielegalne odśnieżanie dachów wystawiła od początku zimy Państwa Inspekcja Pracy w Poznaniu. Pracownicy bez badań lekarskich i sprzętu byli zmuszani przez pracodawców do wchodzenia na dach i zrzucania śniegu.

Za odśnieżanie bez uprawnień pracodawca zapłaci karę od tysiąca do dwóch tysięcy złotych. To pracodawca ponosi pełną odpowiedzialność przed inspekcją. Dlatego inspekcja zachęca pracowników, by dzwonili, jeśli dostaną propozycję, by odśnieżyli dach.

Pracownik ma takie prawo do powstrzymania się do pracy. Jeżeli samo powstrzymanie się od pracy nie usuwa zagrożenia, to zgodnie z przepisami Kodeksu pracy ma również prawo oddalić się z miejsca wykonywania pracy - mówi rzecznik państwowej inspekcji pracy w Poznaniu Jacek Strzyżewski.

Aby odśnieżać dach trzeba mieć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości, przeszkolenie BHP i sprzęt zabezpieczający przed upadkiem.