Liczba Brytyjczyków ubiegających się o podwójne obywatelstwo zwiększyła się dwukrotnie od decyzji o Brexicie. To dotyczy również wniosków o polskie paszporty. Statystykę przygotowała redakcja programów informacyjnych radia BBC.

Wygląda na to, że niektórzy Wyspiarze nie chcą pozostać jedynie z paszportem kraju, który nie jest członkiem Unii Europejskiej. Stąd gwałtowny wzrost liczby wniosków, jakie napłynęły.

Najwięcej, bo aż 64 tysiące Brytyjczyków ubiega się obecnie o uzyskanie obywatelstwa Republiki Irlandii, która jest krajem Wspólnoty.

Także próby uzyskana polskich paszportów wzrosły ponaddwukrotnie, z 152 w roku poprzedzającym referendum do ponad 330, które napłynęły do zeszłego czerwca. Ten sam trend utrzymuje się przypadku takich krajów jak Hiszpania, Szwecja czy Dania.

Posiadanie paszportu kraju Unii Europejskiej upoważnia jego właściciela do swobodnego poruszania się wewnątrz Wspólnoty, osiedlania się, podejmowania pracy i otrzymania opieki medycznej.

Negocjacje z Brukselą powinny definitywnie rozstrzygnąć, jak te kwestie będą wyglądały po Brexicie. Na razie ich wynik jest niejasny. To stało się decydującym powodem ubiegania się Brytyjczyków o podwójne obywatelstwo. Innymi są względy rodzinne i ideologiczna chęć pozostania obywatelami zjednoczonej, europejskiej społeczności.

Według opublikowanych danych, Polacy są także największa grupą unijną, ubiegającą się o obywatelstwo brytyjskie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy ponad 6 tys. naszych rodaków złożyło takie wnioski. To co najmniej o dwa tysiące więcej w stosunku do roku poprzedniego.

Wielka Brytania opuści UE do marca 2019 roku. Mimo toczących się w Brukseli negocjacji, wciąż niejasny jest los Brytyjczyków mieszkających w krajach europejskich oraz obywateli Unii Europejskiej przebywających na Wyspach.

(j.)