Od godz. 7 do 21 trwa głosowanie w wyborach samorządowych. Dopiero po jego zakończeniu przestanie obowiązywać cisza wyborcza, za której złamanie grożą surowe kary.

Wybory samorządowe w liczbach

W całej Polsce do głosowania uprawnionych jest 29 037 073 osób. Korespondencyjnie zagłosuje 5 461 osób, a przez pełnomocnika - 31 921. Utworzono 31 460 obwodów głosowania. Wyborów samorządowych nie przeprowadza się za granicą ani na statkach.

W całym kraju do zdobycia są 552 mandaty w sejmikach wojewódzkich. O tę funkcję ubiega się 5440 kandydatów. W radach powiatów do zdobycia jest 6170 mandatów i w całej Polsce zgłosiło się 42 685 kandydatów na te funkcje.

W gminach powyżej 20 tys. mieszkańców o 7046 mandatów powalczy 45 083 kandydatów.

W gminach do 20 tys. mieszkańców - w okręgach jednomandatowych - wybierzemy 32 370 radnych; kandyduje 87 418 kandydatów. W 3330 okręgach zgłoszono tylko jednego kandydata, w związku z tym w tych miejscach głosowania się nie przeprowadza. Z kolei do rad dzielnic Warszawy wybierzemy 420 radnych spośród 2564 kandydatów.

W całej Polsce wybierzemy 1464 wójtów, 906 burmistrzów oraz 107 prezydentów miast. W całym kraju zarejestrowano 6731 kandydatów na te funkcje.

W 412 gminach startuje tylko jeden kandydat na włodarza. W takiej sytuacji wyborcy, podobnie jak podczas referendum, opowiadają się za lub przeciwko kandydatowi. Na kartach do głosowania udzielają kandydatowi poparcia głosując na "tak" lub "nie".

Tam, gdzie będzie to konieczne, druga tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia.

Jak oddać ważny głos w wyborach samorządowych?

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości. Nie musi mieć on formy tradycyjnej - możemy potwierdzić swoją tożsamość również z wykorzystaniem aplikacji mObywatel.

W lokalu wyborczym otrzymamy cztery lub trzy karty do głosowania (trzy karty otrzymają wyborcy w miastach na prawach powiatu). Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania. 
Wszystkie karty do głosowania będą białe, przy czym nazwiska kandydatów będą wydrukowane na kolorowym tle. Na każdej karcie powinna się znajdować wydrukowany odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej - karta bez pieczęci jest nieważna.

Na każdej z kart wyborczych można postawić tylko jeden znak X przy jednym nazwisku. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę. 

Po wypełnieniu kart wyborca musi je wrzucić do urny wyborczej. Nie wolno wynosić ich poza lokal wyborczy ani też odstępować komukolwiek. Dopiski na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu.

Cisza wyborcza trwa do zakończenia głosowania

W czasie ciszy wyborczej nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. 

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Agitować nie można także w internecie.

Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym. Chodzi o eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi.

Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży w czasie ciszy wyborczej. Chodzi zarówno o sondaże przedwyborcze dotyczące przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaże prowadzone w dniu głosowania.

Komu możemy zgłosić złamanie ciszy wyborczej?

O tym, czy coś stanowi złamanie zakazu agitacji wyborczej, mogą decydować tylko organy ścigania i sądy. Wyborca, który uzna, że naruszono ciszę wyborczą, powinien to zgłosić bezpośrednio policji lub do prokuratury.

O godzinie 21 sondażowe wyniki exit poll

Wyniki exit poll wyborów samorządowych 2024 opublikujemy na rmf24.pl tuż po godzinie 21. Badanie exit poll przeprowadza pracownia Ipsos na zlecenie telewizji Polsat News, TVN24 i TVP Info.

Ipsos przeprowadzi badanie przed 970 losowo wybranymi lokalami wyborczymi - ankieterzy poproszą osoby, które oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Na podstawie zebranych w ten sposób danych przedstawione zostaną szacunkowe wyniki głosowania.

Będą one zawierały informacje o procentowym poparciu do sejmików województw dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, frekwencji i wynikach poszczególnych kandydatów na prezydenta miasta w 6 wybranych miastach Polski - będą to Warszawa, Kraków, Wrocław, Katowice, Gdańsk, Rzeszów.