28 września upływa trzymiesięczny termin na złożenie w PKW przez komitety wyborcze sprawozdań finansowych z wydatków poniesionych podczas kampanii prezydenckiej. Dodatkowe dwa tygodnie, mają natomiast komitety kandydatów, którzy przeszli do II tury.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym pełnomocnik finansowy, w terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, przedkłada organowi wyborczemu sprawozdanie o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetu za okres kampanii wyborczej. Wybory prezydenckie odbyły się 28 czerwca, zatem termin mija w poniedziałek. W II turze 12 lipca zmierzyli się Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski.

Tegoroczna kampania miała mocno "niestandardowy" przebieg. Wybory prezydenckie początkowo zostały zarządzone przez marszałek Sejmu 10 maja. Głosowanie - z uwagi na pandemię koronawirusa - miało odbyć się w trybie korespondencyjnym. Do wyborów jednak nie doszło. W oparciu o specjalną ustawę zostały zarządzone 28 czerwca.

Kwestia sprawozdań finansowych została uregulowana na podstawie Kodeksu wyborczego oraz ustawy z 2 czerwca o szczególnych zasadach organizacji wyborów prezydenckich zarządzonych w 2020 roku.  W jednym sprawozdaniu mają być ujęte wydatki z kampanii przed wyborami, które miały odbyć się 10 maja i z kampanii przed wyborami 28 czerwca.

Kto startował?

W wyborach 28 czerwca można było oddać na jednego z 11 kandydatów: Roberta Biedronia (Lewica), Krzysztofa Bosaka (Konfederacja), Andrzeja Dudę (z poparciem PiS), Szymona Hołownię (bezpartyjny), Marka Jakubiaka (Federacja dla Rzeczypospolitej), Władysława Kosiniaka-Kamysza (PSL-Koalicja Polska), Mirosława Piotrowskiego (Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi), Pawła Tanajno (bezpartyjny), Rafała Trzaskowskiego (Koalicja Obywatelska), Waldemara Witkowskiego (Unia Pracy) lub Stanisława Żółtka (Kongres Nowej Prawicy).

Sprawozdanie musi złożyć też pełnomocnik wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej (PO), która w połowie maja zrezygnowała z kandydowania na rzecz Rafała Trzaskowskiego.

Tomasz Gąsior z Zespołu Kontroli Finansowania Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych KBW poinformował, że w sumie jest 35 komitetów, które mają obowiązek złożenia sprawozdań. Do piątkowego popołudnia sprawozdania złożyło 18 komitetów.

Z pośród komitetów kandydatów, którzy brali udział w wyborach 28 czerwca sprawozdania złożyły komitety: Bosaka, Biedronia, Jakubiaka, Żółtka, Kidawy-Błońskiej. Złożenie sprawozdania w poniedziałek zapowiedział komitet Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Komitety Andrzeja Dudy i Rafała Trzaskowskiego mają na złożenie sprawozdań dodatkowe dwa tygodnie. Ich kandydaci zmierzyli się w II turze wyborów 12 lipca. "

"W przypadku tych dwóch komitetów ten termin na złożenie sprawozdań przedłuża się, więc do poniedziałku 33 komitety powinny złożyć nam sprawozdania finansowe" - informuje PKW. Obowiązek złożenia sprawozdań mają też te komitety, które same się zarejestrowały, ale już nie zarejestrowały swoich kandydatów.