Tylko 15 proc. kart do głosowania w wyborach 28 czerwca ma być włączonych do pakietów wyborczych. Pozostałe trafią do komisji wyborczych z przeznaczeniem do użycia w głosowaniu tradycyjnym, przy urnach - uchwałę takiej treści przyjęła Państwowa Komisja Wyborcza.

Oznacza to, że PKW nie spodziewa się dużego zainteresowania głosowaniem korespondencyjnym. Z treści uchwały PKW wynika też, że obawia się ona zagrożenia związanego z dotrzymaniem terminu wyborów.

Z porównania uchwały PKW z przygotowanym przez marszałek Sejmu kalendarzem wyborczym wynika wprost, że karty do głosowania razem z nakładkami już 18 czerwca mają być gotowe i dostarczone do urzędów gmin w całej Polsce.

PRZECZYTAJ BLOG NASZEGO DZIENNIKARZA TOMASZA SKOREGO

Zaledwie trzy dni wcześniej - bo 15 czerwca - Państwowa Komisja Wyborcza ma dopiero ogłosić listę kandydatów w wyborach. Zestawienie daje więc tylko trzy dni na zamówienie, a potem ściśle nadzorowany druk i dystrybucję kart do głosowania do wszystkich gmin i powiatów. Możliwe jest też opóźnienie samego startu tego procesu, wywołane koniecznością policzenia i sprawdzenia przez PKW podpisów kandydatów i możliwymi skargami na niezarejestrowanie któregoś z nich.

Wczoraj po południu w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało postanowienia marszałek Sejmu Elżbiety Witek ws. zarządzenia wyborów prezydenckich na 28 czerwca wraz z obowiązującym kalendarzem wyborczym.

Kalendarz wyborczy

Zgodnie z kalendarzem wyborczym opublikowanym w Dzienniku Ustaw do 5 czerwca będzie trzeba zawiadomić PKW o utworzeniu nowych komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta oraz zawiadomić PKW o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte w związku z wyborami, które miały odbyć się 10 maja.

Do 10 czerwca jest czas na zgłoszenie nowych kandydatów w wyborach oraz na ponowne zgłoszenie jako kandydatów tych, których komitety zostały zarejestrowane przed wyborami zarządzonymi na 10 maja.

Do 16 czerwca będzie czas na zgłoszenie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju; do 13 czerwca czas na zgłoszenie konsulowi zamiaru głosowania korespondencyjnego za granicą.

Z kolei do 21 czerwca PKW będzie mogła wydać uchwałę o organizacji na terenie gminy lub jej części głosowania wyłącznie korespondencyjnego, gdyby pogorszyła się tam sytuacja epidemiczna.

Kampania wyborcza - zgodnie z kalendarzem - zakończy się 26 czerwca o godz. 24.00. Głosowanie będzie odbywać się 28 czerwca w godzinach 7-21.


Opracowanie: