II tura wyborów prezydenckich odbędzie się 12 lipca 2020 roku. Osoby, które chcą zagłosować korespondencyjnie w kraju mają czas na dopisanie się do listy wyborców tylko do północy 30 czerwca. Ścisłe terminy obowiązują również osoby, które chcą zagłosować poza miejscem stałego zameldowania lub skorzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania.

12 lipca w II turze wyborów prezydenckich spotkają się urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Osoby, które przed I turą wyborów zadeklarowały chęć głosowania korespondencyjnego nie muszą robić tego ponownie. Osoby, które chciałyby zagłosować korespondencyjnie w II turze wyborów, mogą dopisać się do spisu do północy 30 czerwca 2020 roku.

Głosowanie korespondencyjne w kraju

Osoby pozostające w kraju, które chcą skorzystać z możliwości głosowania korespondencyjnego muszą złożyć wniosek drogą elektroniczną przez stronę gov.pl lub w urzędzie gminy, w której są wpisane do spisu wyborców. Czas na złożenie deklaracji mija we wtorek 30 czerwca o północy.

Osoby, które pozostają w kwarantannie mogą zgłosić chęć głosowanie korespondencyjnego do wtorku 7 lipca, natomiast osoby, które zostaną skierowane na kwarantannę po 7 lipca - mogą złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne do piątku 10 lipca. Z kolei do spisu wyborców dopisać można się do 7 lipca.

Uwaga! Pakiet wyborczy otrzymamy na adres, pod którym widniejemy w spisie wyborców.

Dopisanie do spisu wyborców

Osoby, które dopisały się do spisu wyborców przed I turą wyborów prezydenckich nie muszą robić tego ponownie przed II turą.

Osoby, które chcą dopisać się do spisu przed II turą wyborów prezydenckich mają na to czas do wtorku 7 lipca. Do listy wyborców można dopisać się przez profil zaufany lub osobiście w urzędzie na terenie gminy, w której chcemy głosować.

Wniosek składany w urzędzie musi zawierać:
· nazwisko;
· imię albo imiona;
· imię ojca;
· datę urodzenia;
· numer PESEL
· adres zamieszkania;
· adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zaświadczenie o prawie do głosowania pozwala na udział w głosowaniu w wyborach prezydenckich w dowolnym miejscu w kraju. Osoby, które złożyły wniosek przez I turą wyborów prezydenckich otrzymały dwa zaświadczenia o prawie do głosowania i nie muszą składać wniosku ponownie przed II turą wyborów.

Osoby, które chcą skorzystać z zaświadczenia o prawie do głosowania przed II turą wyborów prezydenckich muszą złożyć wniosek najpóźniej w piątek 10 lipca 2020 roku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania obowiązuje również za granicą, jednak w takim przypadku należy sprawdzić, czy w kraju, do którego się wybieramy, jest możliwość głosowania bezpośredniego. Wiele państw, ze względu na pandemię koronawirusa, wprowadziło możliwość głosowania wyłącznie korespondencyjnie.

Po uzyskaniu dokumentu jesteśmy skreślani z obowiązującego dla nas spisu wyborców. Uwaga! Zgubienie zaświadczenia spowoduje, że nie zagłosujemy w wyborach, ani w swoim obwodzie, ani żadnym innym.