Andrzej Duda jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich w 2020. To polityk, który sprawował tę funkcję przez 5 ostatnich lat. W 2015 roku pokonał w głosowaniu Bronisława Komorowskiego. 28 czerwca 2020 roku w I turze wyborów prezydenckich uzyskał najwięcej głosów - 43,5 proc. To jednak nie wystarczyło, by wygrał wybory i 12 lipca w II turze wyborów prezydenckich zmierzy się z kandydatem Koalicji Obywatelskiej Rafałem Trzaskowskim.


Syn naukowców, członek harcerstwa

Andrzej Sebastian Duda urodził się 16 maja 1972 roku w Krakowie. Jest synem Jana i Janiny, którzy pracują jako wykładowcy na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie urzędujący prezydent ma jeszcze dwie młodsze siostry - Annę i Dominikę.

Swoją edukację Duda rozpoczął w Szkole Podstawowej nr 33 im. Jana Krasickiego w Krakowie, która obecnie jest szkołą im. Stefana Batorego. W trakcie nauki przyszły prezydent zaangażował się w działalność 5 Krakowskiej Drużyny Harcerskiej "Piorun" im. Legionistów 1914 roku Związku Harcerstwa Polskiego. Po kilku latach został jej drużynowym.

W 1987 roku Duda został uczniem klasy humanistycznej w II Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana III Sobieskiego w Krakowie. W 1991 roku napisał maturę i postanowił studiować prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studia ukończył w 1996 roku, broniąc pracy magisterskiej pt. Wywłaszczenie nieruchomości pod budowę autostrad płatnych, w Katedrze Postępowania Administracyjnego UJ. Rok później rozpoczął pracę na uczelni, a w 2005 roku uzyskał tytuł doktora na podstawie pracy Interes prawny w polskim prawie administracyjnym.

Działalność polityczna

Na początku lat 90. jako wolontariusz wspierał kandydaturę na prezydenta Lecha Wałęsy. W 2000 roku został członkiem Unii Wolności, a po 2005 roku rozpoczął współpracę z Prawem i Sprawiedliwością.

Jako prawnik został ich doradcą w pracach nad nowelizacją ustawy lustracyjnej. W latach 2006-2007 został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Ministrem sprawiedliwości był wówczas Zbigniew Ziobro.

W 2008 roku został pracownikiem kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, gdzie pełnił funkcję podsekretarza stanu. Zajmował się tam sprawami prawnymi. Swoją dymisję z tej funkcji złożył po śmierci prezydenta w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem.

W 2010 roku nieskutecznie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa jako kandydat PiS, został za to radnym miasta z ramienia tej partii. Samorządowcem był tylko rok, bo w 2011 roku został posłem na Sejm.

W czasie swojej pracy parlamentarnej zasiadał m.in. w Komisji Ustawodawczej oraz jej podkomisji stałej do spraw Trybunału Konstytucyjnego i Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej.. Był też członkiem zespołu ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej, zespołu ds. obrony wolności słowa, zespołu poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz na rzecz obrony życia i rodziny. W czasie 2,5 lat 139 razy wystąpił na posiedzeniu izby, skierował także 21 poselskich interpelacji.

W 2014 roku został szefem kampanii Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sam uzyskał mandat do PE uzyskując prawie 100 tysięcy głosów.

W listopadzie 2014 roku PiS ogłosił, że ich kandydatem na prezydenta zostanie Andrzej Duda. W pierwszej turze polityk uzyskał największe poparcie spośród kandydatów zdobywając  34, 76 proc głosów(5 179 092 głosy). Pokonał wtedy urzędującego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Dwa tygodnie później w II turze Duda ponownie był górą uzyskując 8 630 627 głosów poparcia, co stanowiło 51,55 procent. 6 sierpnia został zaprzysiężony na urząd prezydenta.

Duda jako prezydent

W pierwszych latach prezydentury Duda spotykał się z częstą krytyką wokół jego działań związanych z wymiarem sprawiedliwości. Nie przyjął ślubowania od sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm VII kadencji (w którym większość miała koalicja Platforma Obywatelska-PSL), a zrobił to wobec sędziów, tzw. dublerów, których wybrał już Sejm VIII kadencji, w którym większość miał PiS. W grudniu 2015 roku podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która zdaniem wielu środowisk, w tym Krajowej Rady Sądownictwa, czy Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara naruszała konstytucję.

Duda w 2016 roku odmówił też powołania 10 sędziów wybranych do KRS. W 2017 roku zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, która została uchwalona głosami posłów PiS-u. W latach 2017-2018 nie powołał 8 sędziów do Sądu Najwyższego, których wskazała KRS. Powołał za to do tego trybunału 27 sędziów, których wskazała tzw. "nowa KRS", wbrew postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wstrzymał wykonalność uchwał KRS w tej sprawie.

W czasie swojej prezydentury w polityce zagranicznej zainicjował wraz z innymi prezydentami spotkania w ramach tzw. Trójmorza. To współpraca 12 państw Unii Europejskiej położonych między trzema morzami: Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym. W jego skład wchodzą: Polska, Chorwacja, Austria, Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowacja, Słowenia, Węgry i Rumunia.

5 lutego 2020 roku Andrzej Duda ogłosił, że będzie ubiegał się o reelekcję w wyborach prezydenckich.

Program Andrzeja Dudy

W swoim programie Andrzej Duda obiecuje, że programy społeczne, które zostały zainicjowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości będą nadal wypłacane. Deklaruje też wsparcie dla przedsiębiorców i utrzymanie miejsc pracy w czasie pandemii koronawirusa.

Duda jako prezydent chce też rozwijać fundusz medyczny i zwiększać wydatki na ochronę zdrowia. W swojej drugiej kadencji chce też promować polskie produkty za granicą. W kontekście suszy Duda chce przeciwdziałać niedoborowi wody i zamierza wspierać małą retencję i budowę oczek wodnych. W swoim programie Duda deklaruje też dbałość o politykę historyczną i wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, oraz zwiększenie bezpieczeństwa militarnego naszego kraju.

Życie prywatne

21 grudnia 1994 roku Andrzej Duda poślubił Agatę Kornhauser, germanistkę i nauczycielką. Rok później urodziła się ich jedyna córka Kinga, która skończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim.  

Opracowanie: