Prezydent Francji Nicolas Sarkozy pogratulował Donaldowi Tuskowi zwycięstwa Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych. Kopię listu z gratulacjami opublikował Pałac Elizejski.

Pragnę przekazać Panu najserdeczniejsze gratulacje z powodu sukcesu Platformy Obywatelskiej w wyborach parlamentarnych - napisał Sarkozy w datowanym na 10 października liście do Tuska. Rad jestem z możliwości kontynuowania współpracy z Panem zgodnie z wielowiekową przyjaźnią łączącą Francję i Polskę - dodał francuski prezydent, wskazując na "wielkie znaczenie", jakie przywiązuje do "stosunków francusko-polskich umacnianych w służbie Europie mocniejszej, zjednoczonej i solidarnej w obliczu wyzwań, jakie stoją dziś przed światem".

AFP odnotowała też słowa Tuska, który zapowiedział, że nie chce zmian w składzie koalicyjnego rządu aż do zakończenia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.