Benedykt XVI ogłosił, że ustąpi 28 lutego. "Zyskałem pewność, że z powodu podeszłego wieku moje siły nie są już wystarczające, aby w sposób należyty sprawować posługę Piotrową" - powiedział papież podczas konsystorza. W kwietniu Benedykt XVI skończy 86 lat. Już prawie dwa lata temu przyznał, że ma coraz większe problemy ze zdrowiem.

Ustępuję z braku sił i z powodu zaawansowanego wieku - oświadczenie papieża

Nie czuję się już na siłach, by kontynuować posługę - powiedział dzisiaj papież po łacinie do uczestników konsystorza w sprawie kanonizacji grupy błogosławionych. Jestem świadom tego, że posługa ta z powodu swej natury duchowej musi być pełniona nie tylko poprzez czyny i słowa, ale również w cierpieniu i modlitwie. W dzisiejszym świecie, podlegającym błyskawicznym zmianom i wstrząsanym kwestiami o wielkim znaczeniu dla życia wiary, by zarządzać nawą świętego Piotra i głosić Ewangelię konieczny jest zarówno wigor ciała, jak i duszy, które w ostatnich miesiącach zmniejszyły się we mnie w taki sposób, że musiałem uznać moją niezdolność do dobrego sprawowania powierzonej mi posługi - oświadczył Benedykt XVI. Dodał, że jest w pełni świadomy wagi swego gestu i decyzję podjął w poczuciu pełnej wolności.

Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Angelo Sodano po ogłoszeniu decyzji przez papieża oświadczył, że wiadomość ta to "grom z jasnego nieba". Z kolei rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi powiedział że informacja, którą przekazał Benedykt XVI była dla wszystkich zaskoczeniem, co oznacza, że nie wiedzieli o niej nawet najbliżsi współpracownicy - podała agencja Reutera.

Brat papieża Georg Ratzinger: Nadszarpnięte zdrowie powodem dymisji

Brat papieża Benedykta XVI, Georg Ratzinger, wymienił nadszarpnięte zdrowie młodszego brata jako przyczynę jego rezygnacji z urzędu. Wiek ciąży - powiedział 89-letni kanonik kapituły katedralnej w Ratyzbonie agencji dpa.

Jak wyjaśnił, lekarz odradził papieżowi podejmowanie transatlantyckich podróży. Dodał, że jego brat ma też coraz większe problemy z chodzeniem. Papież szybko się męczył - powiedział Georg Ratzinger. Rezygnację z urzędu nazwał "naturalnym procesem". Mój brat życzy sobie na starość więcej spokoju - podkreślił. Jak przyznał, był od miesięcy wtajemniczony w plany Benedykta XVI.

Rzecznik Watykanu: Przyczyną decyzji nie jest depresja

Rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi powiedział, że wyklucza, by przyczyną rezygnacji papieża, była depresja i poczucie niepewności. Dodał, że decyzja może być umotywowana chęcią uniknięcia wyczerpujących zobowiązań związanych z liturgią wielkanocną. Ocenił też, że decyzja Benedykta XVI świadczy o "wielkiej odwadze i determinacji". Rzecznik podkreślił, że papież podjął decyzję "świadomy wielkich problemów, przed którymi stoi dzisiaj Kościół".

"Konklawe po 15 marca, nowy papież przed Wielkanocą"

Ks. Lombardi poinformował, że nowy papież zostanie wybrany przed końcem marca - na Wielkanoc, która przypada w tym roku 31 marca i 1 kwietnia.

Z przepisów konstytucji Universi Dominici Gregis o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego - wydanej przez Jana Pawła II - wynika, że konklawe rozpocznie się między 15 a 20 marca. Poprzednik Benedykta XVI postanowił bowiem, że kardynałowie mają zebrać się w celu wyboru biskupa Rzymu między 15 a najpóźniej 20 dniem od śmierci papieża. Odnosi się to także do jego ustąpienia.

Następcę Benedykta XVI wybiorą głównie mianowani przez niego kardynałowie - ci, którzy nie ukończyli 80 lat. Obecnie jest ich 118. Wśród nich znajduje się czterech Polaków - są to kardynałowie: Stanisław Dziwisz, Zenon Grocholewski, Stanisław Ryłko, Kazimierz Nycz.

Benedykt XVI pełni swoją posługę od 2005 roku

Benedykt XVI został wybrany 19 kwietnia 2005 roku w drugim dniu konklawe, po czterech głosowaniach. Został następcą Jana Pawła II. Jest najstarszą osobą (w chwili wyboru) wybraną na papieża od czasów Klemensa XII. Joseph Ratzinger urodził się 16 kwietnia 1927 w Marktl. Do czasu wyboru na papieża był prefektem Kongregacji Nauki Wiary. Na tym stanowisku bronił doktryny i nauczania Kościoła w dziedzinach takich jak planowanie poczęć, dialog międzyreligijny, homoseksualizm, prawne regulacje związków partnerskich.

W 2011 roku w jednym z wywiadów Benedykt XVI przyznał, że ma coraz większe problemy ze zdrowiem i jest coraz słabszy. Papież stwierdził, że ma "prawo, a niekiedy obowiązek zrezygnować" gdy czuje, że "nie jest fizycznie, psychologicznie ani duchowo zdolny dalej wykonywać obowiązki związane z pełnionym urzędem".

Najbardziej znanym przypadkiem abdykacji papieża była abdykacja Celestyna V. Wybrany na Stolicę Piotrową w 1294 roku Piotr z Morrone uchodził za nieudolnego polityka, pozostającego pod wpływem dworu neapolitańskiego i rodu Andegawenów. Podobno zdając sobie sprawę ze swojej nieudolności i nie dając sobie rady z przepychem, do którego jako zakonnik nie był przyzwyczajony, po kilku miesiącach pontyfikatu - 13 grudnia 1294 roku złożył urząd i powrócił do życia eremity.