Unia Europejska, USA i W. Brytania utworzą specjalny mechanizm ds. okrucieństw wojennych na Ukrainie, by zapewnić koordynację i wsparcie w celu rozliczenia zbrodni - ogłoszono we wspólnym komunikacie.

Grupa Doradcza ds. Zbrodni Wojennych na Ukrainie (Atrocity Crimes Advisory Group - ACA) wzmocni obecne wysiłki UE, USA i Wielkiej Brytanii, by rozliczyć zbrodnie w kontekście trwającej agresywnej wojny Rosji przeciwko Ukrainie - napisano w komunikacie.

Ta inicjatywa będzie bezpośrednio wspierać wysiłki Biura Prokurator Generalnej Ukrainy w dokumentowaniu, zabezpieczaniu i analizie dowodów zbrodni wojennych i innych okrucieństw, popełnianych przez żołnierzy wojsk Rosji na Ukrainie, z myślą o procesach karnych - powiedział sekretarz stanu USA Antony Blinken.

Kluczowe jest zapewnienie, że wszyscy odpowiedzialni za straszne okrucieństwa, popełnione w czasie niesprowokowanej rosyjskiej agresji militarnej na Ukrainę, zostaną postawieni przed sądem. Nie może być bezkarności dla zbrodni wojennych - oświadczył wysoki przedstawiciel ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa UE Josep Borrell.

Prokurator generalna Ukrainy Iryna Wenediktowa podkreśliła, że istnieje obszerny materiał dowodowy w sprawie okrucieństw rosyjskich żołnierzy przeciwko ukraińskim cywilom, w tym dzieciom. Utworzenie tej grupy wsparcia i doradztwo międzynarodowych ekspertów (...) pomoże w pracach prowadzonych przez nasze zespoły badające te zbrodnie - dodała.

W komunikacie napisano, że nowa grupa będzie usprawniać koordynację i komunikację oraz pozyskiwanie funduszy i ekspertów. Obecnie międzynarodowi specjaliści, wchodzący w skład ACA, przebywają głównie w południowo-wschodniej Polsce, ale są operacyjnie zaangażowani na Ukrainie i przewiduje się, że zostaną tam przeniesieni, gdy pozwoli na to sytuacja.