​W Słowiańsku na Ukrainie miejska komisja ochrony praw dziecka podjęła decyzję o przymusowej ewakuacji dzieci, a opiekunowie, którzy odmówią wyjazdu, zostaną pozbawieni praw do opieki nad dziećmi - podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na Ołenę Sokołową, szefową miejskiej służby dziecięcej.

Obowiązkowa ewakuacja w obwodzie donieckim została zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2022 r. Opiekunowie są zobowiązani do ewakuacji z dziećmi poza obwód doniecki do bezpieczniejszych regionów Ukrainy. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku jest obowiązkiem opiekunów i organów opiekuńczych - powiedziała Sokołowa.

Podkreśliła, że służba stale kontaktuje się z rodzinami i wyjaśnia, że ewakuacja jest bezpłatna. 27 marca podczas ostrzału w Słowiańsku ranny został nieletni. Dlatego ponownie podejmujemy środki w ostrzejszej formie - zaznaczyła.

Według Sokołowej większość rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka opuściły miasto, a obecnie w gminie słowiańskiej są 23 rodziny, w których wychowują się 34 sieroty i dzieci pozbawione opieki rodzicielskiej.

Komisja zdecydowała, że opiekunowie z nieletnimi powinni jak najszybciej opuścić obwód doniecki. Jeśli odmówią, zostaną pozbawieni opieki lub obowiązków opiekuńczych, a dzieci zostaną przymusowo ewakuowane.