Bank Światowy poinformował we wtorek, że jego rada dyrektorów zatwierdziła dodatkowe finansowanie dla Ukrainy w wysokości 1,49 mld dolarów, zwiększając tym samym łączne wsparcie dla Kijowa do ponad 4 mld dolarów.

Fundusze mają zostać przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników rządowych i socjalnych. 

Bank Światowy poinformował w swoim komunikacie, że najnowsza runda finansowania dla Ukrainy jest wspierana przez gwarancje finansowe Wielkiej Brytanii, Holandii, Litwy i Łotwy. Projekt jest również wspierany przez równoległe finansowanie z Włoch oraz wkłady z nowego Zbiorowego Funduszu Powierniczego Darczyńców. 

Bank wspiera również poprawę usług publicznych w Ukrainie w takich dziedzinach jak zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, ogrzewanie, energia, wydajność energetyczna, drogi, ochrona socjalna, edukacja i opieka zdrowotna. 

Dyrektor Banku Światowego na Europę Wschodnią Arup Banerji oświadczył: "Utrzymanie tych podstawowych usług oraz zdolności rządu do ich świadczenia ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania dalszemu pogorszeniu warunków życia w Ukrainie, wykraczającemu poza cierpienia ludności spowodowane wojną".