Minister rolnictwa Ukrainy Mykoła Solski podał się do dymisji - poinformował przewodniczący Rady Najwyższej Rusłan Stefanczuk. W tym tygodniu Solski usłyszał poważne zarzuty, miał brać udział w nielegalnym przejęciu gruntów państwowych o wartości 7 mln dolarów.

Według Stefanczuka wniosek Solskiego ma zostać rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń plenarnych.

Solski usłyszał zarzuty związane z nielegalnym przejęciem tysięcy hektarów państwowej ziemi. To efekt działań ukraińskiego Narodowego Biura Antykorupcyjnego. 

W ukraińskim rządzie miała działać grupa przestępcza złożona z urzędników ministerstwa, a także z urzędu geodezji i kartografii. 

Proceder miał swój początek w 2017 roku, kiedy to zapadła decyzja o przejęciu gruntów użytkowanych przez dwa państwowe przedsiębiorstwa w obwodzie sumskim. 

Śledczy ustalili, że sprawcy zniszczyli dokumenty dotyczące prawa użytkowania tych gruntów. Na tej podstawie stworzono przepisy umożliwiające przejęcie tych działek przez podmioty prywatne. Zorganizowano fikcyjną aukcję i pod kontrolą urzędników geodezji działki miały przejść na własność konkretnych osób. 

Mowa o gruntach o powierzchni 2,5 tys. hektarów, a także o usiłowaniu przejęcia kolejnych ponad 3 tysięcy.