Państwa członkowskie Unii (w ramach Rady UE) przyjęły kolejny - siódmy - pakiet sankcji przeciwko Rosji w związku z jej agresją na Ukrainę. Obejmuje on m.in. zakaz importu rosyjskiego złota, w tym biżuterii. Według informacji zawartych w roboczej wersji dokumentu restrykcjami objęty jest też motocyklista "Nocnych wilków" czy aktor Władimir Maszkow.

Dziś podejmujemy kolejny ważny krok w celu ograniczenia zdolności Rosji do kontynuowania i finansowania agresji przeciwko Ukrainie. Zakazujemy eksportu najważniejszego - po surowcach energetycznych - rosyjskiego towaru, złota. Rozszerzamy również wyjątki dla transakcji z udziałem produktów rolnych i transferu ropy do krajów trzecich. Ponieważ UE dokłada wszelkich starań, abyśmy mogli przezwyciężyć nadciągający globalny kryzys żywnościowy. Od Rosji zależy zaprzestanie bombardowania ukraińskich pól i silosów oraz zaprzestanie blokowania portów Morza Czarnego - oświadczył Wysoki Przedstawiciel UE ds. Zagranicznych Josep Borrell.

Zaakceptowany pakiet wprowadza "zakaz zakupu, importu lub przekazywania, bezpośrednio lub pośrednio, złota, jeśli pochodzi ono z Rosji i zostało wywiezione z Rosji do UE lub do dowolnego kraju trzeciego". Zakaz ten obejmuje również biżuterię.

Więcej kontrolowanych produktów

Pakiet rozszerza także listę kontrolowanych produktów, które mogą przyczynić się do militarnego i technologicznego wzmocnienia Rosji lub rozwoju jej sektora obronnego i bezpieczeństwa, wzmacniając tym samym kontrolę eksportu w zakresie podwójnego zastosowania i zaawansowanej technologii.

UE wprowadza również szereg wyjaśnień do istniejących środków, na przykład w dziedzinie zamówień publicznych, lotnictwa i wymiaru sprawiedliwości. Pomoc techniczna dla Rosji odnośnie towarów i technologii lotniczych będzie dozwolona w zakresie, w jakim jest to konieczne do zabezpieczenia prac Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) w zakresie ustanawiania technicznych standardów przemysłowych, a zakaz zawierania jakichkolwiek transakcji z rosyjskimi podmiotami publicznymi będzie nieznacznie zmieniony w celu zapewnienia dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Mając na celu uniknięcie ewentualnych negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa żywnościowego i energetycznego na świecie, UE postanowiła rozszerzyć wyłączenia spod zakazu zawierania transakcji z niektórymi podmiotami państwowymi w zakresie handlu produktami rolnymi i transportem ropy do krajów trzecich.

Rada UE podkreśliła, że unika wszelkich środków, które mogą prowadzić do braku bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Podobnie środki UE nie uniemożliwiają państwom trzecim i ich obywatelom działającym poza UE zakupu produktów farmaceutycznych lub medycznych z Rosji.

Aktor, motocyklista i fundacje szerzące rosyjską propagandę

Jak podaje brytyjski "The Guardian" powołując się na dokument, który krążył przed ostatecznym zatwierdzeniem, na nowej liście sankcyjnej jest 48 osób i dziewięć podmiotów. Restrykcjami ma zostać objęty SberBank, a także aktor znany z filmów "Mission: Impossible - Ghost Protocol" i "Za linią wroga" Władimir Maszkow. Aktor otwarcie popiera wojnę na Ukrainie. Wystąpił m.in. na propagandowym wiecu na stadionie Łużniki w Moskwie w marcu 2022.

Na liście pojawia się też Andriej Bobrowski. To jeden z liderów klubu motocyklistów "Nocne Wilki". Bobrowski współorganizował rajdy "Drogami Zwycięstwa" mające upamiętnić zwycięstwo ZSRR w drugiej wojnie światowej. Motocykliści przejeżdżali m.in. przez Polskę.

"Przyjęte przez Unię Europejską sankcje indywidualne obejmują m.in. Fundację Russkij Mir i Rossotrudniczestwo, które szerzą rosyjską propagandę oraz ideologię stanowiącą usprawiedliwienie dla bestialskiej agresji Rosji przeciw Ukrainie" - poinformował szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau na Twitterze.

Jak podkreślił minister SZ, "to dobry krok na rzecz przeciwdziałania opartemu na dezinformacji szkodliwemu oddziaływaniu Rosji na Unię Europejską".

Szczegółowe informacje dotyczące sankcji poznamy jeszcze w tym tygodniu. UE zatwierdziła też kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy w wysokości 500 mln euro.