Rada UE zatwierdziła rozporządzenie "pieniądze za praworządność". W najbliższą środę będzie ono głosowane w Parlamencie Europejskim. Od 1 stycznia wejdzie w życie.

W przyjętym dokumencie, znalazło się m.in. oświadczenie Komisji Europejskiej, która potwierdziła, że zobowiązuje się przestrzegać ustaleń ostatniego szczytu w Brukseli, w sprawie używania mechanizmu praworządnościowego.

KE zobowiązała się, że nie będzie karać odbieraniem pieniędzy konkretnego państwa, do czasu, aż w jego sprawie wypowie się TSUE i powstaną konkretne wytyczne jak stosować mechanizm praworządnościowy.

To realizacja wynegocjowanego przez premiera Mateusza Morawieckiego zapisu, że KE potwierdzi w osobnym oświadczeniu, że zobowiązuje się przestrzegać postanowień szczytu.

Zobowiązanie KE jest jednak dość ogólne. Jest wiążące politycznie, ale nie prawnie.

Państwa członkowskie w ramach Rady UE przyjęły unijny pakiet budżetowy

Rada UE (kraje członkowskie) formalnie przyjęła w poniedziałek decyzję w sprawie tak zwanych zasobów własnych, która określa sposób finansowania budżetu UE.

NA CZYM POLEGA MECHANIZM PIENIĄDZE ZA PRAWORZĄDNOŚĆ?

Decyzja musi zostać zatwierdzona przez wszystkie 27 państw członkowskich UE zgodnie z ich konstytucyjnymi wymogami, aby wejść w życie. Przyjęcie jej w poniedziałek umożliwia rozpoczęcie procesu ratyfikacji.

Rada przyjęła również rozporządzenie ustanawiające fundusz odbudowy Unii Europejskiej. Rozporządzenie określa terminy wykorzystania 750 mld euro funduszu oraz ich przeznaczenie na różne programy UE.

Opracowanie: