Plan prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki ws. rozwiązania konfliktu w Donbasie przewiduje wprowadzenie szczególnego statusu władz samorządowych w tym regionie - donosi gazeta internetowa "Ukrainska Prawda", która opublikowała projekt ustawy, mającej doprowadzić do uregulowania kryzysu na wschodzie kraju. Według gazety, plan Poroszenki obejmuje również zwolnienie od odpowiedzialności karnej uczestników wydarzeń w Donbasie. Projekt prezydenckiej ustawy nie ukazał się dotąd w żadnym z oficjalnych źródeł na Ukrainie.

Specjalny status władz samorządowych obowiązywałby przez trzy lata i nie dotyczyłby wszystkich, lecz jedynie niektórych rejonów w obwodach donieckim i ługańskim. Należą do nich powiaty, miasta i wsie znajdujące się w momencie wejścia ustawy w życie w granicach operacji antyterrorystycznej - czytamy w publikacji "Ukrainskiej Prawdy".

Gazeta podała również, że "Poroszenko proponuje zwolnić terrorystów od odpowiedzialności". Zgodnie z projektem, państwo ukraińskie miałoby bowiem zagwarantować, że uczestnicy wydarzeń w wymienionych obwodach nie tylko nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, ale też nie będą w żaden sposób prześladowani bądź dyskryminowani za uczestniczenie w ruchach separatystycznych.

Ukraina zapewniłaby także mieszkańcom tych terytoriów prawo do korzystania z języka rosyjskiego lub jakiegokolwiek innego języka w życiu społecznym i prywatnym, a także w edukacji.

Prezydencki projekt miałby również przewidywać przeprowadzenie wyborów samorządowych, a mandat wyłonionych w nich przedstawicieli nie mógłby być uchylany przed upływem kadencji. Jako termin wyborów wskazano 9 listopada. Organy samorządowe uczestniczyłyby ponadto w procesie mianowania szefów prokuratur i sądów.

Według "Ukrainskiej Prawdy", projekt mówi również, że za społeczno-gospodarczy rozwój Donbasu odpowiada państwo ukraińskie. Ono także miałoby wydzielać środki na ten rozwój i na ochronę socjalną obywateli mieszkających w rejonach o szczególnym statusie.

Dokument zezwala ponadto władzom tych rejonów na nawiązywanie współpracy z organami samorządowymi Federacji Rosyjskiej - miałoby się to odbywać na podstawie umów o współpracy transgranicznej.

(edbie)