Sejm stanowczo domaga się natychmiastowego uwolnienia przez Rosję ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko i wyraża głębokie zaniepokojenie jej stanem zdrowia – taką uchwałę przyjęli przez aklamację posłowie. W trakcie odczytywania treści uchwały Sejmu wszyscy posłowie wstali z miejsc. Część z nich trzymała plansze z wizerunkiem Ukrainki i napisem "Solidarni z Nadią Sawczenko". Sawczenko od września 2014 roku przebywa w aresztach śledczych w Moskwie.

Sejm stanowczo domaga się natychmiastowego uwolnienia przez Rosję ukraińskiej pilotki Nadii Sawczenko i wyraża głębokie zaniepokojenie jej stanem zdrowia – taką uchwałę przyjęli przez aklamację posłowie. W trakcie odczytywania treści uchwały Sejmu wszyscy posłowie wstali z miejsc. Część z nich trzymała plansze z wizerunkiem Ukrainki i napisem "Solidarni z Nadią Sawczenko".  Sawczenko od września 2014 roku przebywa w aresztach śledczych w Moskwie.
Część posłów trzymała plansze z wizerunkiem Ukrainki i napisem "Solidarni z Nadią Sawczenko /Bartłomiej Zborowski /PAP

Sejm wyraził w uchwale głębokie zaniepokojenie losem i stanem zdrowia Sawczenko. Przypomniano, że Sawczenko – obywatelka Ukrainy, deputowana do Rady Najwyższej Ukrainy, pilotka i komandos - została porwana przed dwoma laty przez wspierane przez Rosję formacje zbrojne i siłą wywieziona przez rosyjskie służby do Federacji Rosyjskiej, gdzie oskarżono ją na podstawie fałszywych zarzutów.

Proces Nadii Sawczenko przed rosyjskim sądem stanowi dobitny przykład łamania podstawowych praw człowieka - podkreślono w uchwale. Nadia Sawczenko - zaznaczyli posłowie - jako delegatka Ukrainy do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy posiada immunitet międzynarodowy, który gwarantuje jej nietykalność osobistą oraz chroni ją przed aresztowaniem i przeprowadzaniem procedur prawnych, w tym procesów sądowych. Federacja Rosyjska ratyfikowała Statut Rady Europy w 1996 r. i od tego czasu ma obowiązek respektowania gwarancji wynikających z postanowień tego statutu oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności - zaznaczono.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze społecznością międzynarodową, stanowczo domaga się natychmiastowego uwolnienia przez Rosję nielegalnie więzionej obywatelki Ukrainy – Nadii Sawczenko - czytamy w uchwale. Wojna we wschodniej Ukrainie pochłonęła już kilka tysięcy istnień ludzkich. Kolejna ofiara tej wojny nie przyczyni się do zapewnienia pokoju - głosi uchwała.

Sejm wezwał również do "bezwarunkowego i natychmiastowego uwolnienia wszystkich nielegalnie zatrzymanych na terytorium Ukrainy i wywiezionych do Rosji obywateli Ukrainy". Stawiali oni opór aneksji Krymu i zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej. Zostali za to osądzeni na podstawie nieuprawnionych zarzutów i wtrąceni do więzień - napisano.

Jak przypomniano w uchwale, poza podstawowymi zobowiązaniami międzynarodowymi, do przestrzegania których Rosję obliguje członkostwo w ONZ, OBWE oraz Radzie Europy, Federacja Rosyjska zobowiązała się także, jako sygnatariusz tzw. porozumień mińskich, do uwolnienia i wymiany wszystkich nielegalnie przetrzymywanych zakładników. Posłowie wyrazili też w uchwale głęboką solidarność z Sawczenko.

Grupa europosłów żąda natychmiastowego uwolnienia Sawczenko

Także grupa europosłów zażądała w środę natychmiastowego uwolnienia Sawczenko. Ponad 50 eurodeputowanych podpisało list do szefowej dyplomacji UE, postulując nowe sankcje wobec Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina.

Jesteśmy głęboko zmartwieni pogarszającym się zdrowiem pani Sawczenko, która prowadzi strajk głodowy w proteście przeciwko bezprawiu, którego jest ofiarą od 2014 roku i przeciwko odroczeniu końcowej rozprawy - ostatniego epizodu w serii kafkowskich rozpraw sądowych - oświadczyli wspólnie szef komisji spraw zagranicznych PE, Niemiec Elmar Brok, przewodniczący parlamentarnej komisji stowarzyszenia UE-Ukraina, Chorwat Andrej Plenković oraz stały sprawozdawca PE ds. Ukrainy Jacek Saryusz-Wolski (PO).

Potępili oni "liczne naruszenia zasad praworządności przez Rosję, które doprowadziły do uprowadzenia Sawczenko i prawie dwuletniego nielegalnego przetrzymywania ukraińskiej lotniczki". Zdaniem europosłów Federacja Rosyjska nie ma podstaw prawnych dla przetrzymywania Sawczenko i postawienia jej zarzutów.

Dlatego wzywamy do natychmiastowego i bezwarunkowego jej uwolnienia. Przypominamy, że w rękach Federacji Rosyjskiej są praktyczne rozwiązania, które mogą położyć kres tej nieznośniej sytuacji poprzez wymianę Nadii. Ten mechanizm jest przewidziany w porozumieniu mińskim, zgodnie z którym Federacja Rosyjska ma obowiązek wymiany wszystkich zakładników i osób nielegalnie przetrzymywanych w związku z konfliktem na wschodzie Ukrainy - oświadczyli trzej eurodeputowani w imieniu PE.

Jeżeli nie zostanie uwolniona, jej dni są policzone - podkreślili.

Ponad 50 europosłów z różnych grup politycznych, w tym polscy eurodeputowani, podpisało się z kolei pod listem do szefowej unijnej dyplomacji UE Federiki Mogherini, postulując wprowadzenie sankcji wizowych i finansowych wobec 29 osób odpowiedzialnych za porwanie, uwięzienie i sfabrykowanie zarzutów wobec Nadii Sawczenko.

Na czele listy osób, które - zdaniem eurodeputowanych - UE powinna objąć sankcjami jest prezydent Rosji Władimir Putin. Widnieją na niej również nazwiska szefów rosyjskich służb, prokuratorów oraz sędziów, którzy orzekali w sprawie Sawczenko.

Ukraińska lotniczka oczekuje na wyrok rosyjskiego sądu w sprawie o współudział w zabójstwie dwóch dziennikarzy z Rosji w czasie walk w Donbasie w 2014 roku. Proces Sawczenko odbywa się w Doniecku w obwodzie rostowskim na południu Rosji. Prokurator zażądał dla niej kary 23 lat pozbawienia wolności. Oskarżona nie przyznaje się do winy i od 4 marca prowadzi głodówkę, nie przyjmując jedzenia i napojów. Odczytywanie wyroku w jej sprawie ma rozpocząć się 21 marca.

(mpw)