Jedna czwarta Rosjan uważa, że nowa zimna wojna między ich krajem a Zachodem już trwa - wynika z sondażu, przeprowadzonego przez związany z Kremlem ośrodek badania opinii publicznej WCIOM. Dalszych 31 procent Rosjan uważa nową zimną wojnę za bardzo lub całkiem prawdopodobną.

Na pytanie, jak oceniają prawdopodobieństwo odnowienia zimnej wojny z Zachodem, 5 procent spośród ankietowanych odpowiedziało, że jest to bardzo prawdopodobne, a kolejnych 26 procent - że całkiem prawdopodobne. Dalszych 25 procent oceniło, że taka wojna już trwa.

Za mało prawdopodobną uznało nową zimną wojnę 28 procent badanych, a za absolutnie nierealną - 7 procent.

Co 10. Rosjanin nie miał w tej sprawie zdania.

Z danych WCIOM wynika, że od 2007 roku co najmniej jedna trzecia Rosjan mówiła w sondażach, że nowa zimna wojna jest bardzo lub całkiem prawdopodobna. Jednak w poprzednich latach nie zadawano pytania, czy taka konfrontacja już trwa.

W tegorocznym badaniu pytano Rosjan o przyczyny, dla których uważają, że nowa zimna wojna jest realna. 23 procent odpowiedziało: "Ameryka i Europa wszczynają wojnę", 15 procent - że powodem są "ostatnie wydarzenia". 14 procent jako przyczyny wskazało zachodnie sankcje wobec Rosji, 12 procent - "zaostrzenie stosunków międzynarodowych", a 7 procent - "sytuację z Ukrainą".

Sondaż przeprowadzono w dniach 22-23 listopada na próbie 1 600 osób w 132 miejscowościach w 46 regionach Rosji. Margines błędu - jak podaje WCIOM - nie przekracza 3,5 procent. Ośrodek opublikował wyniki sondażu na swojej stronie internetowej z datą 1 grudnia.

(edbie)