Wielki Czwartek rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Ze względu na rygory sanitarne msze św. i nabożeństwa Triduum Paschalnego w Kościele katolickim będą sprawowane z ograniczeniem udziału wiernych. Dla ,wszystkich, którzy z różnych względów nie będą mogli osobiście uczestniczyć w liturgii w kościele polecamy transmisje online.

Od Wielkiego Czwartku do Niedzieli Zmartwychwstania Kościół wspomina najważniejsze wydarzenia w swojej historii: ustanowienie Eucharystii, mękę i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie.

W tradycji Kościoła rzymskokatolickiego Triduum rozumie się jako trzy etapy misterium Odkupienia. Etap pierwszy - pożegnalna uczta, czyli Ostatnia Wieczerza oraz zapowiedź ofiary, etap drugi - wydarzenia Wielkiego Piątku, zakończone śmiercią Chrystusa na krzyżu, etap trzeci - spoczynek w grobie i zmartwychwstanie.

Chrześcijańskie Święta Wielkanocne nawiązują do Paschy - największej uroczystości religii żydowskiej, obchodzonej na pamiątkę wyzwolenia Żydów z niewoli egipskiej. Słowo Pascha, w jidysz Pajsoch, w tłumaczeniu na język polski oznacza przejście - odnosi się do przejścia Chrystusa ze śmierci do życia, które dokonało się w momencie powstania z martwych w Wielką Noc.

Wielki Tydzień, którego częścią jest Triduum Paschalne, jest świętowany dopiero od IV wieku, a samo Triduum Paschalne zastąpiło Triduum Sacrum, obchodzone do 1929 r.

Ostatnie trzy dni upamiętniające Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego przypominają trzy etapy jednego wydarzenia - zwycięstwa Chrystusa nad grzechem i śmiercią.

Obecnie uroczystości wielkanocne rozpoczynają się mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Punkt kulminacyjny osiągają w Wigilię Paschalną, a kończą się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania.

Wielkanoc z RMF24.pl

Dla wszystkich, którzy nie będą mogli uczestniczyć osobiście w kościele w liturgii Wielkiego Tygodnia będziemy mieć transmisje na żywo.

Dzięki rmf24.pl będziecie mogli wziąć udział w nabożeństwach od Wielkiego Czwartku, poprzez Wielki Piątek i kończąc na Wigilii Paschalnej.

Triduum Paschalne. Transmisje online

Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota - Liturgia Paschalna