"Wszyscy jesteśmy posłani, by głosić ewangelię słowem i przykładem życia. To jest msza święta posłania was na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w czasie której modlimy się o skuteczną nową ewangelizację" - takimi słowami zwrócił się kard. Kazimierz Nycz do uczestników ŚDM.

"Wszyscy jesteśmy posłani, by głosić ewangelię słowem i przykładem życia. To jest msza święta posłania was na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, w czasie której modlimy się o skuteczną nową ewangelizację" - takimi słowami zwrócił się kard. Kazimierz Nycz do uczestników ŚDM.
Pielgrzymi z całego świata przybyli na Światowe Dni Młodzieży /Jakub Kamiński /PAP

Podczas sobotniej mszy w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej kard. Nycz przypomniał, że trzy lata temu, na zakończenie Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro w Brazylii, papież Franciszek ogłosił następne dni światowe w Polsce, w Krakowie, gdzie biskupem był kardynał Karol Wojtyła, późniejszy święty papież Jan Paweł II.

To On Jan Paweł II ponad trzydzieści lat temu rozpoczął Światowe Dni Młodzieży. To on mówił często o was i o was młodych ludziach: Jesteście nadzieją Kościoła, jesteście nadzieją świata, jesteście moją nadzieją. Zaprasza was papież Franciszek do Krakowa miasta św. Jana Pawła II i miasta, w którym w XX wieku żyła także Św. Siostra Faustyna - mówił w homilii kardynał Nycz.

Nawiązując do Świątyni Opatrzności Bożej kard. Nycz podkreślił, że jest to kościół dziękczynny za wszystko, co naród polski otrzymał od Boga. Polska przeżyła wiele wspaniałych i ważnych wydarzeń, ważnych także dla Europy i świata. To polski król Jan III Sobieski w odsieczy wiedeńskiej w XVII wieku, w 1683 roku, obronił Europę przed zalewem tureckim islamu. Tu, w Wilanowie miał swój pałac, istniejący niedaleko stąd do dziś - przypomniał hierarcha.

Dodał, że z Warszawy uczestnicy Światowych Dni Młodzieży pojadą do Krakowa. Pojedziecie od Bożej Opatrzności do stolicy Bożego Miłosierdzia. Pojedziecie do miasta św. Jana Pawła II na spotkanie z papieżem, którego kochacie, z papieżem Franciszkiem - zaznaczył hierarcha. To jest msza święta posłania was na ŚDM, to jest msza święta, w czasie której modlimy się o skuteczną nową ewangelizację. Wszyscy jesteśmy posłani, by głosić ewangelię słowem i przykładem życia - podkreślił metropolita warszawski.

Zwracając się do licznie zgromadzonej młodzieży, kard. Nycz zaznaczył, że chce ona przynosić konkretne owoce miłości Boga i ludzi. Do tego powołany jest przez Boga każdy człowiek. Do tego powołuje was Chrystus. Dni Młodzieży mają wam pomóc odkryć to powołanie, zobaczyć piękno bycia chrześcijaninem, uczniem Chrystusa. (...) Z pewnością wielu z was odkryje podczas tych dni drogę swojego życiowego powołania. Utwierdzi się co do wyboru, przyszłej szkoły, studiów, pracy. Może będą tacy, którzy zdecydują o swojej przyszłości w miłości, małżeństwie, czy powołaniu kapłańskim lub zakonnym - mówił hierarcha.

Na zakończenie kard. Nycz zwrócił się z apelem do młodych ze wszystkich krajów, aby byli "świadkami aż po krańce ziemi". Do takiego świadectwa posyła nas wszystkich Jezus. O takim świadectwie przypomina ciągle papież Franciszek - podkreślił metropolita warszawski.

Hierarcha zachęcił też młodzież różnych krajów do modlitwy za sprawy świata, Europy, Polski, sprawy całego Kościoła, a także w intencji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie oraz w intencji pokoju i sprawiedliwości. Zachęcał też do modlitwy za ludzi dotkniętych prześladowaniami, ginących w zamachach terrorystycznych, za rodziny dotknięte cierpieniami po stracie najbliższych.