Uczniowie klas VIII szkół podstawowych zakończyli zmagania z pierwszą częścią egzaminu ósmoklasisty: testem z języka polskiego. Poniedziałek jest ósmym dniem strajku nauczycieli. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaapelował do pedagogów, żeby zawiesili protest na święta. Po świętach - rząd ze związkowcami - ponownie chce zasiąść do rozmów.

Uczniowie klas VIII szkół podstawowych zakończyli zmagania z pierwszą częścią egzaminu ósmoklasisty: testem z języka polskiego. Poniedziałek jest ósmym dniem strajku nauczycieli. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki zaapelował do pedagogów, żeby zawiesili protest na święta. Po świętach - rząd ze związkowcami - ponownie chce zasiąść do rozmów.
/PAP /PAP

Poniedziałkowy egzamin z języka polskiego w większości trwał 120 minut (dla uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu, np. dla uczniów z dysleksją, mógł zostać przedłużony do 180 minut). Na RMF24.pl opublikujemy arkusz zadań i propozycje rozwiązań!

Straszny jest stres. To pierwszy taki poważny egzamin i po prostu wszyscy się boimy. Nie mamy doświadczenia - usłyszał reporter RMF FM Mariusz Piekarski tuż przed rozpoczęciem egzaminu ósmoklasisty od uczniów stołecznej Szkoły Podstawowej nr 103.

Niektórzy ze zdających podkreślali, że czują się jak króliki doświadczalne - są bowiem pierwszymi, którzy ten sprawdzian zdają. Większość uczniów natomiast zgodnie przyznawała, że dzisiejszy test - z języka polskiego - nie stresował ich tak bardzo jak jutrzejsza potyczka z matematyką.

Egzaminacyjne kalendarium

We wtorek odbędzie się egzamin z matematyki, który potrwa 100 minut (może być wydłużony do 150 minut). W środę odbędzie egzamin z języka obcego. Potrwa on 90 minut (może być wydłużony do 135 minut). Największa grupa ósmoklasistów (94,98 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest język niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 4,54 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,48 proc. ósmoklasistów.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w poniedziałek, wtorek i w środę, to będzie go pisał w drugim terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Wynik egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca. Wpływa on na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

Czym egzamin ósmoklasisty różni się od egzaminu gimnazjalnego?

Na egzaminie ósmoklasisty, w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym, we wszystkich arkuszach: z polskiego, matematyki i języka obcego będzie więcej zadań otwartych. W egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego za rozwiązanie zadań otwartych ósmoklasista będzie mógł uzyskać nawet 70 proc. możliwych do uzyskania punktów, na egzaminie z matematyki do 50 proc. punktów, a na egzaminie z języka obcego też do 50 proc. punktów.

Na egzaminie z języka polskiego ósmoklasiści będą mogli wybrać jeden z dwóch tematów do napisania tekstu własnego (wypracowanie o charakterze argumentacyjnym lub wypracowanie o charakterze twórczym). Na egzaminie gimnazjalnym jest jeden temat wspólny dla wszystkich uczniów.

Morawiecki poprosił nauczycieli, by zawiesili protest na Wielki Tydzień

W niedzielę przed wylotem do Brukseli szef rządu poprosił nauczycieli, żeby egzaminy ósmoklasistów odbyły się bez zakłóceń i aby zawiesili protest na święta.

Chcę bardzo gorąco poprosić nauczycieli o to, żeby jutro i we wtorek, i w środę egzaminy końcowe w szkołach podstawowych odbyły się bez żadnych zakłóceń - powiedział Morawiecki. Powinniśmy mieć taką wspólną zasadę, że tam, gdzie chodzi o dobro młodzieży, dobro uczniów, to spory pomiędzy - nazwijmy to umownie - dorosłymi, odkładamy na bok. Spory nie mogą zakłócić tego normalnego przebiegu egzaminów - podkreślił Mateusz Morawiecki.

Chciałbym też zaapelować o to, żeby na zbliżające się Święta, na Wielki Tydzień, może zawiesić ten protest, jeśli się nie udaje go zakończyć, to chociaż właśnie wstrzymać go na ten czas - powiedział. Zaznaczył, że tak jak wcześniej obiecał, zaraz po świętach rusza inicjatywa nauczycielskiego okrągłego stołu.

Dziękuję tutaj związkowcom, dziękuję nauczycielom za to, że pozytywnie odpowiedzieli na ten nasz apel. Bardzo to doceniam. To jest krok we właściwym kierunku obu stron i przybliżenie stanowisk - ocenił szef rządu.

Premier powiedział, że do okrągłego stołu chciałby zaprosić pedagogów, wychowawców, nauczycieli, związkowców, ale także rodziców, żeby mogli być przekonani o tym, "że szkoła uczy we właściwy sposób, że szkoła ma dobrych nauczycieli" - mówił.

Chciałbym poprosić, żeby ten okrągły stół był takim nowym otwarciem i żeby wspólnie uszanować tę inicjatywę i żeby jutro egzaminy odbyły się w sposób zgodny z planem - podkreślił premier podczas briefingu na Okęciu.