Zakopiańska prokuratura nadal zajmuje się sprawą zawieszenia na krzyżu na Giewoncie banneru Strajku Kobiet. W przypadku podobnych incydentów – umieszczenia tam flagi LGBT i banneru wyborczego Andrzeja Dudy - śledczy nie dopatrzyli się znamion czynu zabronionego.

Do Prokuratury Rejonowej w Zakopanem w tym roku wpłynęły trzy sprawy dotyczące wieszania banerów lub flag na krzyżu na Giewoncie.

Pierwsza sprawa dotycząca umieszczenia baneru wyborczego z wizerunkiem prezydenta Andrzeja Dudy zakończyła się odmową wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego. Do tej sprawie wpłynęło zażalenie na decyzję prokuratora. Prokurator zwrócił się do adwokata reprezentującego pokrzywdzonego, czyli Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Warszawie o uzupełnienie braku formalnego. Po uzupełnieniu sprawie będzie nadany dalszy bieg.

Kolejna sprawa, dotycząca obrazy uczuć religijnych poprzez wywieszenie tęczowej flagi LGBT na krzyżu na Giewoncie, została umorzona 30 listopada.

Taka decyzja została również podjęta z uwagi na brak znamion czynu zabronionego. To postanowienie jest również nieprawomocne, ponieważ strona zawiadamiająca będzie miała prawo ewentualnie złożyć zażalenie - poinformowała szefowa zakopiańskiej prokuratury prok. Barbara Bogdanowicz.

Pokrzywdzonym w tej sprawie jest Stowarzyszenie Fidei Defensor z siedzibą w Szczecinie. Zażalenie na decyzję prokuratora do sądu już złożyło Zakopiańskie Towarzystwo Gospodarcze spółka z o.o. które jest wydawcą “Tygodnika Podhalańskiego". Dotyczy ono odmowy wydania prokuraturze od dziennikarzy “Tygodnika Podhalańskiego" zdjęć tęczowej flagi umieszczonej na Giewoncie i zwolnienia ich z tajemnicy dziennikarskiej, której domagał się prokurator.

Trzecia sprawa wpłynęła do prokuratury z początkiem listopada i dotyczy umieszczenia na krzyżu na Giewoncie baneru z logotypem Strajku Kobiet i napisem "Przemoc domowa to nie tradycja". Zawiadomienie złożyli prezes zakopiańskiego oddziału Związku Podhalan Marcin Zubek oraz proboszcz parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem ks. Bogusław Filipiak.

To postępowanie jest w toku również w kierunku obrazy uczuć religijnych. W tej sprawie prokurator nie podjął jeszcze żadnej decyzji - poinformowała szefowa zakopiańskiej prokuratury.

Krzyż jest wpisany do rejestru zabytków

Krzyż na Giewoncie postawili górale z Zakopanego w 1901 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza, ks. Kazimierza Kaszelewskiego. Krzyż ma 17,5 m wysokości, z czego 2,5 m jest pod skałami.

Konstrukcja jest wpisana do rejestru zabytków. Wieszanie na niej jakichkolwiek przedmiotów, pisanie czy rycie napisów jest zabronione.