Współprzewodniczący grupy parlamentarnej ds. kontaktów z Polską w Radzie Najwyższej Ukrainy zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie zmian do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowje, która ich zdaniem jest radykalnie antyukraińska. Pod opublikowanym w czwartek apelem podpisali się deputowani Oksana Jurynec z prezydenckiego Bloku Petra Poroszenki i Mykoła Kniażycki z Frontu Ludowego.

Współprzewodniczący grupy parlamentarnej ds. kontaktów z Polską w Radzie Najwyższej Ukrainy zaapelowali do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie zmian do ustawy o Instytucie Pamięci Narodowje, która ich zdaniem jest radykalnie antyukraińska. Pod opublikowanym w czwartek apelem podpisali się deputowani Oksana Jurynec z prezydenckiego Bloku Petra Poroszenki i Mykoła Kniażycki z Frontu Ludowego.
Prezydent Andrzej Duda /Rafał Guz /PAP

Deputowali uznali, że nowelizacja ustawy o IPN może zniszczyć fundament dobrosąsiedzkich stosunków między Ukrainą I Polską. Oświadczyli, że przyjęty przez Sejm i Senat dokument "poniża godność narodu ukraińskiego, znieważa prawdę historyczną i jest sprzeczny z ponad czterdziestoletnią pracą na rzecz pojednania między naszymi narodami".

"Nie do przyjęcia jest dla nas użycie w ustawie terminu “ukraińscy nacjonaliści" w odniesieniu do sprawców zbrodni na Polakach. Narodowość nie jest wskazywana, gdy mówi się o zbrodniach nazistów i komunistów. Oznacza to faktycznie, że polski parlament nazywa naród ukraiński narodem zbrodniarzy i kolaborantów III Rzeszy" - czytamy w apelu.

Jurynec i Kniażycki zaznaczyli, że Ukraińcy w pierwszej połowie XX wieku cierpieli zarówno od działań komunistów, jak i hitlerowskich Niemiec. "Polscy parlamentarzyści świadomie czy nieświadomie lecz bardzo dokładnie skopiowali podstawy polityki kolonizacyjnej komunistycznej Moskwy przeciwko narodowi ukraińskiemu" - tłumaczyli. Podkreślili jednocześnie, że decyzje Sejmu i Senatu są ciosem wymierzonym w czasie, gdy Ukraina prowadzi wojnę z Rosją. "Tym bardziej bolesnym, gdyż zadanym przez sąsiada, z którym łączy nas partnerstwo strategiczne i wzajemna sympatia między milionami Ukraińców i Polaków" - stwierdzili.

Ukraińscy posłowie uważają, że ich polscy partnerzy mają jeszcze czas na opuszczenie drogi konfrontacji. Podziękowali posłom i senatorom, którzy sprzeciwiali się nowelizacji ustawy o IPN.

"Zwracamy się do prezydenta Polski Andrzeja Dudy o nałożenie weta na ustawę o IPN (...). Jesteśmy przekonani, że taki krok zostanie należycie przyjęty i poparty w Polsce, na Ukrainie i w całym demokratycznym świecie" - głosi oświadczenie Jurynec i Kniażyckiego.

W ustawie o IPN znalazły się przepisy, które mają umożliwić wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów, także zbrodniom tych ukraińskich formacji, które kolaborowały z III Rzeszą Niemiecką.

W nowelizacji ustawy o IPN zapisano definicję takich zbrodni. Są to "czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności". Wskazano również, że taką zbrodnią był udział ukraińskich nacjonalistów w eksterminacji Żydów i popełnione przez nich ludobójstwo na obywatelach II RP na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.


(MN)