Unia Europejska zaakceptowała wojskową operację humanitarną pod kryptonimem "EUFOR Libia". Kwatera dowództwa znajdzie się w Rzymie. Wojskowe środki transportu NATO z pomocą dla Libijczyków ruszą, gdy poprosi o to ONZ. Wstępna faza tej operacji będzie kosztować 8 mln euro.

Rada Unii Europejskiej zastrzegła, że decyzja daje "podstawy prawne" dla przyszłej operacji, natomiast decyzja o uruchomieniu "EUFOR Libia" będzie przyjęta przez Radę po zatwierdzeniu planu operacji i zasad zaangażowania. Później Unia Europejska może przeprowadzić operację militarną w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) dla wsparcia pomocy humanitarnej w regionie, jeśli zostanie poproszona przez Biuro Narodów Zjednoczonych ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA).

Dokładniej, "EUFOR Libia", jeśli poproszą o to Narody Zjednoczone, będzie obejmować bezpieczne przemieszczanie i ewakuację osób wysiedlonych oraz wspieranie - w określonym zakresie - organizacji humanitarnych w ich działaniach - czytamy w komunikacie.

Unijna misja w ramach polityki bezpieczeństwa i obrony miałaby zapewnić ochronę pracownikom humanitarnym, ułatwić dostarczanie pomocy, dostarczyć ekipy lekarzy wojskowych, a także ułatwić ewakuację z Libii uchodźców do krajów ich pochodzenia.

Ministrowie spraw zagranicznych "27" już 21 marca zgodzili się na rozpoczęcie planowania unijnej operacji humanitarnej w Libii z wykorzystaniem zasobów wojskowych. Poprosili szefową unijnej dyplomacji Catherine Ashton, by rozpoczęła planowanie operacji, zgodnej z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1973, "w celu wsparcia działań w zakresie pomocy humanitarnej/obrony cywilnej, włączając w to drogę morską". Podkreślili, że działania te mają być koordynowane z ONZ i NATO.

Kwatera główna operacji w Libii ma się mieścić w Rzymie. Wcześniej rozważano także Brukselę. Na dowódcę ewentualnej operacji został wyznaczony kontradmirał Claudio Gaudiosi.

Operacja "EUFOR Libia" - jeśli państwa UE nie zdecydują inaczej - zakończy się najpóźniej w ciągu 4 miesięcy "po osiągnięciu zdolności operacyjnej". Wspólne koszty operacji szacuje się na 7,9 miliona euro.