Zbiornik przed zaporą na Wiśle we Włocławku został opróżniony i jest gotowy na przyjęcie fali, która zbliża się od strony Mazowsza. W dolnym biegu rzeki poziom wody już się podniósł, w Toruniu ogłoszono stan alarmowy.

Według prognoz fala dotrze do zapory w nocy ze środy na czwartek. W kulminacyjnym momencie zrzut wody przekroczy 4 tys. m. sześciennych na sekundę, będzie prawie dwa razy większy niż zazwyczaj. Według pracowników włocławskiego Wydziału Zarządzania Kryzysowego, poziom wody poniżej zapory nie powinien przekroczyć stanu ostrzegawczego.

Wysoki poziom wody w Wiśle zanotowano w położonym poniżej Włocławka Toruniu. Stan ostrzegawczy został tam przekroczony o 25 cm. W mieście obowiązuje stan alarmowy. W piątek spodziewana jest tam kulminacja fali wezbraniowej. Poziom Wisły osiągnie 690 cm. To o 40 cm powyżej poziomu alarmowego.