Rezerwa w zbiorniku Jeziorsko wynosi ok. 7 proc. Choć zrzut wody utrzymuje się na wysokim poziomie, stabilizuje się sytuacja na zbiorniku. Najtrudniejsza sytuacja w regionie jest wciąż w Uniejowie, gdzie woda zalała część terenów gminy.

Woda zalała tam m.in. boiska, park zamkowy i niżej położone ulice. Podtopione są okolice średniowiecznego zamku i zagrożony jest kompleks basenów termalnych, który zabezpieczono workami z piaskiem. W Uniejowie stan alarmowy utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, ale poziom wody nie rośnie. Stan alarmowy przekroczony jest o 122 cm, czyli jest o 36 cm wyższy niż poziom wody z powodzi 1997 r.

W gminie Warta strażacy i policjanci umacniali przesiąknięte wały na długości ok. 2 kilometrów; trwa ich dozorowanie. Strażacy wypompowują też cały czas wodę z zalanych posesji, piwnic domów.

Ustabilizowała się sytuacja powodziowa w dorzeczu Pilicy. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje obecnie w 20 gminach, a w siedmiu pogotowie przeciwpowodziowe.

Gminy i powiaty otrzymały dotąd ponad 1,7 mln. zł z budżetu państwa na walkę z powodzią m.in. na zakup paliwa do pomp i pojazdów, worków, narzędzi oraz środków dezynfekcyjnych. Ruszyła wypłata zasiłków celowych w wysokości do 6 tys. zł dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. W sumie województwo otrzymało na ten cel 1,5 mln zł. Zasiłki ma otrzymać 514 rodzin.