Blisko 1,5 tysiąca żołnierzy zaangażowanych jest w pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią. Pomagają w walce z wodą na terenie sześciu województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, podkarpackiego oraz małopolskiego i świętokrzyskiego. Tam skierowano dotychczas największe siły i środki.

Jak poinformował rzecznik Dowództwa Wojsk Lądowych ppłk Tomasz Szulejko, już od poniedziałku żołnierze aktywnie uczestniczą w walce z powodzią. Dowództwo Wojsk Lądowych uruchomiło Grupę Reagowania Kryzysowego, która koordynuje użycie wojska w najbardziej zagrożonych rejonach kraju.

W działaniach uczestniczą żołnierze jednostek Wojsk Lądowych, Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Żandarmerii Wojskowej i Sił Powietrznych. Dysponują 58 transporterami pływającymi i łodziami saperskimi, 140 pojazdami terenowymi i ok. 110 jednostkami specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Żołnierze pomagają w ponad 20 miejscach, gdzie sytuacja jest szczególnie niebezpieczna, w tym między innymi w miejscowościach: Bochnia, Ispina, Kraków, Nowy Korczyn, Połaniec, Baranów Sandomierski, Czermin, Kielce, Sandomierz; na terenie gmin: Bierawa, Skoczów, Czechowice-Dziedzice, Liszki, Szczucin.

Wojskowi pomagają przy wzmacnianiu wałów, układaniu worków, ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia z najbardziej zagrożonych terenów. Pracują nieprzerwanie w systemie 24-godzinnym.