Sytuacja w dorzeczach Odry i Wisły poprawia się, dlatego wycofano część żołnierzy uczestniczących w działaniach przeciwpowodziowych. W akcji uczestniczy ok. 3 tys. wiojskowych o 2 tys. mniej niż wczoraj.

Na wniosek wojewodów w ciągu ostatniej doby wycofano z akcji część żołnierzy z terenu województw małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. Największe siły wojska są skoncentrowane na terenie województw: dolnośląskiego (ponad 800 żołnierzy), lubuskiego (ponad 700) i mazowieckiego (ok. 500 żołnierzy). W gotowości do natychmiastowego użycia pozostaje 2,3 tys. żołnierzy dysponujących dodatkowym sprzętem.