Jeżeli płacisz za używanie internetu, możesz skorzystać z ulgi podatkowej. Pamiętaj jednak, że ulga internetowa jest limitowana. Od dochodu możesz odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł. Ponadto nie przysługuje ona z tytułu wydatków poniesionych na instalację, rozbudowę, modernizację oraz serwis i obsługę techniczną sieci internet.

Kiedy możesz skorzystać z ulgi internetowej?

1. kiedy w roku podatkowym poniosłeś wydatki za użytkowanie Internetu w lokalu (budynku) będącym Twoim miejscem zamieszkania oraz
2. wydatek jest udokumentowany fakturą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "fakturą VAT".

Według tych przepisów faktura VAT może być wystawiona w formie "papierowej" lub elektronicznej. Otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej wymaga m.in. uprzedniej akceptacji takiej formy przez odbiorcę faktur oraz zobowiązuje go, aby faktury przesłane w formie elektronicznej były przechowywane w tej formie w formacie, w którym zostały przesłane, w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia i integralność ich treści, jak również ich czytelność przez cały okres przechowywania

Dowiedz się więcej o uldze internetowej