Znamy liczby zawarte w informacji, przekazanej wczoraj do Sejmu i Senatu przez Prokuratora Generalnego Adama Bodnara.

W dodatkowej części dorocznego sprawozdania o stosowaniu kontroli operacyjnej przez służby pojawiły się niepodawane nigdy wcześniej dane, mówiące o stosowaniu przez trzy służby kontroli operacyjnej "urządzeń końcowych", jak opisywane jest użycie systemu Pegasus.

Od roku 2017 do 2022 izraelskiego systemu łącznie używano wobec 578 osób. W 2017 było ich tylko 6, w 2018 - już 100. W wyborczym roku 2019 liczba kontrolowanych przez Pegasusa urządzeń wyniosła 140, w roku 2020, a więc rok później kontrolowano urządzenia 161 osób.

W rekordowym roku 2021 Pegasus był podłączany do urządzeń aż 162 osób, a w 2022, kiedy Polska straciła licencję na jego używanie system był zastosowany jedynie wobec 9 osób.

Informacje zawarte w sprawozdaniu nie wyjaśniają, które ze służb korzystały z Pegasusa najczęściej ani kogo dotyczyło jego stosowanie. Sprawozdanie nie zawiera też informacji na temat tego, czy inwigilację z użyciem izraelskiego systemu stosowano w sposób aktywny, czyli z ingerencjami w podłączone do niego urządzenia, i czy Pegasus był używany za zgodą sądu a także czy wyrażający taką zgodę sędziowie mieli wiedzę na temat możliwości systemu.

Pełną informację przekazaną do Parlamentu przez Adama Bodnara można przeczytać tutaj.

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością. Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

W lipcu 2021 roku opublikowane zostały wyniki międzynarodowego dziennikarskiego śledztwa 17 mediów, w których stwierdzono, że oprogramowanie Pegasus umożliwiało śledzenie co najmniej 180 dziennikarzy, 600 polityków, w tym trzech prezydentów, 10 premierów i jednego króla oraz 85 działaczy praw człowieka i 65 liderów biznesu z różnych krajów.

Sejm pod koniec stycznia powołał członków komisji śledczej ds. czynności operacyjno-rozpoznawczych z użyciem Pegasusa. Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Opracowanie: