RMF FM i "Dziennik Gazeta Prawna" od lat pomagają maturzystom w dobrym przygotowaniu do egzaminów. Tak jest również w tym roku. W poniedziałek w "DGP" znajdziecie przykładowe arkusze z języka polskiego z odpowiedziami. Inne zadania maturalne z tego przedmiotu publikujemy w tym artykule.

W poniedziałek w "Dzienniku Gazecie Prawnej" znajdziecie przykładowe zadania i odpowiedzi z języka polskiego. We wtorek pojawi się tam arkusz z matematyki, a w środę - z języka angielskiego. 

Równolegle do publikacji w gazecie, inne przykładowe zadania będą pojawiać się na naszej stronie. Arkusz z języka polskiego i odpowiedzi publikujemy poniżej. 

Jak otrzymać od nas komplet trzech zestawów z zadaniami maturalnymi z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, sprawdź na końcu artykułu.

Matura 2024: Język polski, przykładowe zadania i odpowiedz

Matura 2024: Najważniejsze informacje o egzaminach

Matury rozpoczną się w tym roku szkolnym 7 maja 2024 r. Tradycyjnie uczniowie podejdą na początku do pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. 

Koniec pisemnych egzaminów w terminie głównym zaplanowany jest na 24 maja. Egzaminy ustne będą odbywać się od 11 do 16 maja (z wyjątkiem 12 maja) oraz od 20 do 25 maja.

Egzaminy w terminie dodatkowym będzie można zdawać w dniach 3-17 czerwca. Sesja poprawkowa odbędzie się z kolei 20 i 21 sierpnia. 

Do egzaminu maturalnego w Formule 2023 przystępują:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą: a) 4-letnie liceum ogólnokształcące b) szkołę artystyczną realizującą program 4-letniego liceum ogólnokształcącego c) 5-letnie technikum d) branżową szkołę II stopnia na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
 • absolwenci 4-letniego liceum ogólnokształcącego, którzy ukończyli szkołę w roku szkolnym 2022/2023
 • osoby, które uzyskają świadectwo ukończenia 4-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, z wyjątkiem absolwentów, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • absolwenci oddziałów międzynarodowych w 4-letnim albo 3-letnim liceum ogólnokształcącym, posiadający dyplom IB (International Baccalaureate)
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego po raz pierwszy lub które przystąpiły do egzaminu maturalnego w Formule 2023 w roku 2023.

Do egzaminu maturalnego w Formule 2015 przystępują:

 • uczniowie, którzy w roku szkolnym 2023/2024 ukończą branżową szkołę II stopnia na podbudowie gimnazjum
 • absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, tj. a) 3-letniego liceum ogólnokształcącego z lat 2005-2022 b) szkoły artystycznej realizującej program 3-letniego liceum ogólnokształcącego c) 4-letniego technikum z lat 2006-2023 d) branżowej szkoły II stopnia na podbudowie gimnazjum z lat 2022-2023 e) liceum profilowanego oraz technikum uzupełniającego dla młodzieży, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie f) uzupełniających liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2012/2013 włącznie
 • osoby, które uzyskały świadectwo ukończenia 3-letniego liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych
 • absolwenci ponadpodstawowych szkół średnich, którzy pierwszy raz przystąpili do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości
 • osoby, które posiadają świadectwo lub inny dokument - potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe - wydane za granicą, ale nieuprawniające do podjęcia studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, które przystępują do egzaminu maturalnego w Formule 2015 po raz kolejny.

Aby otrzymać świadectwo maturalne, należy:‎

 • przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej - języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej - języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego
 • uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz
 • przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia)

Matura 2024: Kiedy ogłoszenie wyników?

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego wyznaczono na 9 lipca 2024 r. 

Wyniki przedmiotów zdawanych w terminie poprawkowym będą ogłaszane 10 września 2024 r.