Tomasz Merta - historyk myśli politycznej, publicysta, ekspert ds. edukacji, od 2005 roku pełniący funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zginął w sobotę w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Miał 45 lat.

Tomasz Merta (ur. 1965) był magistrem filologii polskiej, absolwentem Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył także podyplomową Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz studium doktoranckie na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW.

W latach 2000-2001 pełnił funkcję doradcy ministra kultury i dziedzictwa narodowego, w latach 2001-2002 r. był dyrektorem Instytutu Dziedzictwa Narodowego.

Był współautorem programu Prawa i Sprawiedliwości w zakresie kultury, konsultantem merytorycznym w Centrum Edukacji Obywatelskiej, współautorem licznych programów nauczania i podręczników do wiedzy o społeczeństwie, historii i przedsiębiorczości (m.in. "Z demokracją na ty", "Przewodnik młodego obywatela", "Z ekonomią na ty", "A to historia!"), a także wielu metodycznych poradników dla nauczycieli (m.in. "Jak oceniać uczniów?", "W stronę konstytucjonalizmu", "Edukacja prawna i obywatelska", "Comparative Lesson for Democracy").

Przez trzy lata, w latach 1996-1998 pełnił funkcję asystenta w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Był współautorem i współredaktorem książek publicystycznych "Pamięć i odpowiedzialność" (2005) oraz "W obronie zdrowego rozsądku" (2000).

W latach 1996-1999 był członkiem zespołu redakcyjnego "Res Publiki Nowej", a w okresie od 1996 do 2000 polskim korespondentem "East European Constitutional Review". Był redaktorem naczelnym "Kwartalnika Konserwatywnego" (2000-2002). Publikował także m. in. w "Znaku", "Życiu", "Rzeczpospolitej", "Gazecie Wyborczej", "Przeglądzie Politycznym", "Więzi", "Newsweeku" i "Ozonie".