Poseł PiS, wicepremier w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, Przemysław Gosiewski zginął w sobotę w katastrofie samolotu prezydenckiego, którym delegacja polskich władz udawała się na rocznicowe uroczystości w Katyniu.

Gosiewski należał do PiS od 2001 roku. Organizował struktury tego ugrupowania w woj. świętokrzyskim. W opinii kierownictwa partii, wielką zasługą Gosiewskiego było to, że PiS odnosiło sukcesy wyborcze w regionie, który od lat uchodził za "czerwony bastion lewicy". Środowisko akademickie Kielc łączy działalność publiczną Gosiewskiego z przekształceniem Akademii Świętokrzyskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, a środowiska medyczne - ze wspieraniem inwestycji w ochronę zdrowia.

Wybrany na posła na Sejm IV kadencji (2001-2005) Gosiewski zasiadał w Komisji Obrony Narodowej, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz w nadzwyczajnej komisji śledczej ds. prywatyzacji PZU. W wyborach w 2005 r. ponownie został posłem z okręgu świętokrzyskiego.

Od 3 listopada 2005 r. do 19 lipca 2006 r. był przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. Po publikacji w jednym z niemieckich czasopism tekstu ośmieszającego braci Lecha i Jarosława Kaczyńskich, wystąpił w lipcu 2006 r. z oficjalnym wnioskiem do polskiego ministra sprawiedliwości, aby podjął kroki zmierzające do ewentualnego ukarania niemieckiego autora tekstu - za znieważenie prezydenta RP.

Gosiewski pełnił także funkcję ministra-członka Rady Ministrów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, będąc jednocześnie przewodniczącym stałego komitetu Rady Ministrów. Od 8 maja 2007 do 7 września 2007 i od 11 września 2007 do 16 listopada 2007 zajmował stanowisko wicepremiera. Pomiędzy tymi okresami był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W październiku 2006, m.in. na skutek jego osobistych zabiegów, świętokrzyska stacja Włoszczowa-Północ na Centralnej Magistrali Kolejowej została przystosowana do obsługi ekspresowych pociągów pasażerskich. Adaptacja polegała na wybudowaniu peronu oraz infrastruktury do obsługi podróżnych, kosztem około miliona zł. Lokalne władze przyznały mu tytuł honorowego obywatela miasta.

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku Gosiewski uzyskał w okręgu świętokrzyskim najlepszy indywidualny wynik - 138 405 głosów. 13 listopada tego samego roku został ponownie przewodniczącym klubu parlamentarnego PiS. Powszechnie znana była sympatia Gosiewskiego do mediów, określana przez niektórych jako "słabość". Jako szef klubu PiS, przyzwyczaił dziennikarzy do niemal codziennych konferencji prasowych w Sejmie. W styczniu 2010 roku zrezygnował z tej funkcji, przyjął rolę przewodniczącego partyjnego zespołu pracy państwowej PiS i został jednym z wiceprezesów PiS.

W czasie studiów (1983-1989) na Wydziale prawa Uniwersytetu Gdańskiego podjął działalność opozycyjną. W 1984 r. związał się z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów, brał udział w strajku studenckim w 1988 r. Był studentem m.in. Lecha Kaczyńskiego, który prowadził na UG zajęcia z prawa pracy, zaś w 1989 r. rozpoczął współpracę z Jarosławem Kaczyńskim.

W 1989 r. został zatrudniony przez L. Kaczyńskiego, pełniącego funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ "Solidarność", na stanowisku kierownika biura ds. kontaktów z regionami Komisji Krajowej "S", które zajmował do 1991 roku.

Wspólnie z braćmi Kaczyńskimi Gosiewski zakładał również Porozumienie Centrum. W latach 1991-1999 był sekretarzem zarządu głównego PC, zaś w latach 1992-1993 kierownikiem biura poselskiego posła PC Adama Glapińskiego.

W latach 90. zaangażował się w działalność Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Pożyczkowych. W latach 1993-1995 pracował jako specjalista w biurze pełnomocnika zarządu Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych.

W wyborach prezydenckich w 1995 roku był pełnomocnikiem sztabu wyborczego Lecha Kaczyńskiego, który ostatecznie wycofał się z kandydowania. W tym samym roku rozpoczął pracę w kierowanej przez J. Kaczyńskiego spółce "Srebrna", która wydawała "Nowe Państwo". Pracował także w redakcji czasopisma.

W latach 1998-2001 zasiadał w sejmiku woj. mazowieckiego jako radny Akcji Wyborczej Solidarność. W okresie 2000-2001 był doradcą Lecha Kaczyńskiego - ministra sprawiedliwości.

Przemysław Gosiewski urodził się w Słupsku. Miał 46 lat. Lata młodości spędził w Darłowie, mieszkał w Warszawie. Jego ojciec pracował jako nauczyciel historii, matka jest lekarzem pediatrą. Był żonaty, miał troje dzieci