Dowódca Wojsk Specjalnych, gen. Włodzimierz Potasiński jest jedną z kilkudziesięciu ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu, który rozbił się w sobotę pod Smoleńskiem.

Generał Potasiński urodził się w lipcu 1956 r. w Czeladzi (woj. śląskie). Był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1980) i Akademii Sztabu Generalnego WP (1988). Ukończył również m.in. kurs oficerów operacyjno-sztabowych i kurs dowodzenia i kierowania NATO w Szkole NATO w Oberammergau. Służył m.in. w 16. Batalionie Powietrzno-Desantowym, 3. Brygadzie Zmechanizowanej, oraz 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej.

W latach 1993-1994 pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił Pokojowych ONZ w Syrii. W 2004 r. dowodził brygadą w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Iraku, a na przełomie 2005 i 2006 r. pełnił służbę na stanowisku zastępcy dowódcy tegoż kontyngentu. Oddał ponad 500 skoków ze spadochronem i posiadał tytuł instruktora w tej dziedzinie.

Prezydent mianował gen. Potasińskiego na dowódcę Wojsk Specjalnych 15 sierpnia 2007 r.

WSPOMNIENIA

Komandosi o gen. Potasińskim: To najlepszy dowódca