Rezerwy gotówkowe aż 2/3 polskich firm wynoszą zaledwie poniżej 10 procent ich przychodów. A prognozy są pesymistyczne - stwierdza "Dziennik Gazeta Prawna", powołując się na badanie firmy doradczej Grant Thornton.

Z ankietowanych kilkudziesięciu dużych i średnich firm 60 procent ocenia zasoby wolnej gotówki na mniej niż 1/10 przychodów, a 75 procent nie spodziewa się wzrostu tych rezerw w ciągu najbliższego roku.

Mały zasób gotówki może być efektem zarządzania wolnymi środkami, np. firmy mogą je inwestować w aktywna przynoszące większe zyski - komentuje Przemysław Hewelt z Grant Thornton. Przyznaje jednak, że może to być również skutek narastających zatorów płatniczych.

Według "Dziennika Gazety Prawnej", w grę wchodzi raczej to drugie. Gazeta podkreśla, że wskazują na to również inne dane - między innymi NBP i GUS - raportujące o gorszych wskaźnikach płynności w firmach.

Dane wskazujące na pogarszanie się płynności przedsiębiorstw to zły, niepokojący sygnał, bo takie problemy to najszybsza droga do upadłości firmy - komentuje Piotr Bielski z BZ WBK.