Dokumentacja techniczna budowy pierwszych odcinków płotu na granicy polsko-białoruskiej została zaakceptowana przez straż graniczną - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Oznacza to, że niebawem ta inwestycja wystartuje.

Prace ruszą na przełomie stycznia i lutego. Szczegółowa data zależy od samych wykonawców.

Wiadomo natomiast, że 25 stycznia inwestor, czyli straż graniczna przekaże firmom, z którymi podpisano umowy, teren pod budowę, na który mogą wjechać ze sprzętem.

Na początek - co przewiduje przekazana dokumentacja - w czterech miejscach powstaną ponad pięciokilometrowe odcinki płotu. Zanim zostanie rozpoczęta ich budowa, wykonawcy muszą przygotować drogi dojazdowe i między innymi miejsca składowania materiałów budowlanych.

Przypomnijmy, że w grudniu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało, że zapora zostanie zbudowana przez firmy Budimex i Unibep. Wartość oferty Budimexu to 326 mln zł netto, Unibepu to 197,5 mln zł netto.

Jak podało MSWiA, w ocenie inwestora - którym formalnie jest komendant główny Straży Granicznej - Budimex i Unibep w najwyższym stopniu spełniają przyjęte kryteria, "w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze".

Zapewniają również możliwość realizacji budowy zapory w trybie elementów prefabrykowanych, co umożliwi ograniczenie do niezbędnego minimum prace wykonywane na miejscu, mogących istotnie destabilizować działania ochronne służb w pasie granicznym - podkreślił resort spraw wewnętrznych.

Ponad 5 metrów wysokości

Zapora zostanie zbudowana na odcinkach ochranianych przez Podlaski Oddział SG. Ma mierzyć 5,5 m wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Zastosowane zostaną także elektroniczne metody zarządzania granicą, jak czujniki ruchu czy kamery. Jak wcześniej informowało MSWiA, stalowe panele dostarczy konsorcjum dwóch spółek - Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. i Mostostalu Siedlce.

Inwestycja - zgodnie z ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która weszła w życie 4 listopada - jest celem publicznym. Nie są do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawuje CBA. Niejawne są informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zapory. Koszt budowy w Ocenie Skutków Regulacji do projektu tej ustawy oszacowano na 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych (perymetrii).