Ostatniej doby odnotowaliśmy rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej; w sobotę było ich ponad 320 - przekazała rzeczniczka Straży Granicznej ppor. Anna Michalska. Dodała, że wszystkie próby zostały udaremnione. Michalska poinformowała także, że od początku obowiązywania stanu wyjątkowego w pasie przy granicy wydano ponad 440 pozwoleń na wjazd do strefy nim objętej.

Jak poinformowała ppor. Anna Michalska, w sobotę strażnicy graniczni odnotowali na granicy polsko-białoruskiej rekordową liczbę prób nielegalnego przekroczenia granicy. Było ich aż 324. Wszystkim próbom strażnicy graniczni zapobiegli - podkreśliła.

Dodatkowo rzeczniczka SG wskazała, że ostatniej doby pogranicznicy zatrzymali dwie osoby za pomoc w organizowaniu nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Był to obywatel Uzbekistanu i obywatel Gruzji - podała.

Od początku września Straż Graniczna odnotowała już ponad 3,8 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy Polski z Białorusią.

Ponad 440 pozwoleń na wjazd do strefy objętej stanem wyjątkowym

Od początku obowiązywania stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią wydano 441 pozwoleń na wjazd do strefy nim objętej. Na terenie działania Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej do tej pory wydano 371 pozwoleń, natomiast na obszarze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej - 70.

Pozwolenia dotyczyły odwiedzin u osób, zazwyczaj rodzin, które mieszkają w strefie objętej stanem wyjątkowym.

Stan wyjątkowy w pasie przy granicy polsko-białoruskiej

Od 2 września w przygranicznym pasie z Białorusią, czyli w części województw podlaskiego i lubelskiego, obowiązuje stan wyjątkowy.Obejmuje 183 miejscowości. Został wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów.

Według rozporządzenia, na obszarze objętym stanem wyjątkowym obowiązuje zakaz przebywania przez całą dobę osób, które tam nie mieszkają.

Wyjątkiem są osoby zapewniające obsługę urzędów administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych; przebywające w tych jednostkach w celu załatwienia spraw administracyjnych; pracujące zarobkowo w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą na tym obszarze; wykonujące na stałe działalność gospodarczą na tym obszarze; świadczące usługi pocztowe, kurierskie, dostawcze i zaopatrzeniowe; posiadające nieruchomości na tym terenie.

Zakaz nie dotyczy również rolników pracujących w gospodarstwach rolnych; uczniów, studentów i ich opiekunów w czasie pobierania nauki; opiekunów dzieci do lat 3; osób uczestniczących w praktykach kultu religijnego, chrzcinach, ślubach, weselach i pogrzebach.

Nie są nim objęte również służby ratownicze, medyczne i osoby w drodze do placówek ochrony zdrowia, a także osoby jadące bezpośrednio na przejście graniczne lub z niego do centrum kraju.

Jak informował wcześniej wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, w innych sytuacjach pozwolenie na wjazd na teren, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy może wydać właściwy miejscowo komendant placówki Straży Granicznej.