Rządowy program Tarcza dla pogranicza nie zadziałał. Takie - jak dowiedział się reporter RMF FM - są wnioski raportu NIK. Według Izby system wsparcia dla osób i podmiotów, które poniosły straty w związku z zakazem przebywania w strefie położonej wzdłuż granicy z Białorusią, był spóźniony i nieefektywny.

Kontrolerzy NIK ustalili nieskuteczność Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, któremu resort powierzył wdrożenia Tarczy dla pogranicza. Chodziło o sytuację finansową podmiotów, które przez rządowe decyzje o stanie wyjątkowym nie mogły normalnie prowadzić działalności, przede wszystkim w branży turystycznej i gastronomicznej.

Okazuje się, że wojewodowie nie udzielili wsparcia finansowego żadnemu podmiotowi. Stało się tak, mimo wypłaty PFR-owi blisko 750 tysięcy złotych jako wynagrodzenia za przygotowanie programu i jego wdrożenie.

Przedsiębiorcy uzyskiwali pomoc państwa jedynie w drodze rekompensat, przewidzianych doraźnymi przepisami o stanie wyjątkowym. Na 1026 wniosków wojewodowie uwzględnili 944. Wypłacono w sumie 35 milionów złotych.

Rząd ogłosił program Tarcza dla pogranicza w kwietniu 2023 roku. Był on skierowany do przedsiębiorców z województwa lubelskiego i podlaskiego, którzy w związku z sytuacją na granicy z Białorusią mieli utrudnioną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Opracowanie: