Zwiększyło się zagrożenie pożarowe w lasach w wielu regionach Polski. Jak wynika z danych Instytutu Badawczego Leśnictwa, najtrudniejsza jest sytuacja na północy kraju.

FELIETON WYSZOWSKIEGO. PRZECZYTAJ:

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, śląskim i podlaskim, a także na północy Mazowsza i Wielkopolski.

Na pozostałym obszarze kraju - jak wynika z mapy opublikowanej na stronie Instytutu Badawczego Leśnictwa - zagrożenie pożarowe określane jest jako średnie, a w kilku regionach małe.

Najniższy stopień ostrzeżeń obowiązuje w Małopolsce, na Opolszczyźnie i Śląsku oraz na południu województwa dolnośląskiego.

Wysokie zagrożenie pożarowe w lasach wynika z panującej w Polsce suszy.

Instytut apeluje, byśmy zachowywali szczególną ostrożność, przebywając w lasach i ich sąsiedztwie, a także przejeżdżając przez tereny leśne.