Nie jest wykluczone, że dynamika PKB będzie poniżej zera - powiedział premier Mateusz Morawiecki podkreślając, że obecnie - w wyniku pandemii koronawirusa - spełniają się wszystkie negatywne scenariusze. Ten kryzys jest kryzysem bez precedensu – ocenił szef rządu.


Dzisiaj spełniają się wszystkie negatywne scenariusze - mówił premier Mateusz Morawiecki.

Z całą pewnością wzrost PKB nie będzie taki, jaki zaplanowaliśmy wcześniej. Będzie niższy, czy będzie poniżej zera - nie jest to wykluczone, ale nie jest też wykluczone, że jeżeli spełni się scenariusz nieco bardziej pozytywny, to będziemy mieli lepsze rezultaty gospodarcze niż dzisiaj najczarniejsze scenariusze nam to podpowiadają - wyjaśnił Morawiecki.

Premier podkreślił także, że w Polsce należy spodziewać się wzrostu bezrobocia, ponieważ pandemia koronawirusa szczególnie dotkliwie uderzyła w gospodarkę europejską, której Polska jest częścią. Tłumaczył, że 80 proc. polskiego eksportu, który trafia do Europy Zachodniej, obecnie ulega zamrożeniu.

Częściowo już dzisiaj zakłady wstrzymują swoją produkcję, przerywane są linie dostaw - dodał.

To wszystko oznacza, że ten kryzys, z którym z nagła cały świat musi sobie radzić, jest kryzysem bez precedensu. Jest kryzysem od strony podażowej i również popytowej, podczas gdy wcześniejsze kryzysy głównie dotyczyły strony popytowej i kłopotów na rynkach finansowych. Ten kryzys sięga głębiej, jest wielowarstwowym kryzysem, który dotyka zarówno konsumpcji, inwestycji, podaży, popytu, linii produkcyjnych, globalnych łańcuchów dostaw i dlatego jest bardzo groźny. Dlatego jest niezwykle ważne, żebyśmy zareagowali na niego szybko, tak jak staramy się to robić - mówił szef rządu. 

Premier: Zakładamy scenariusz, że polska gospodarka będzie zamknięta na dłuższy czas

Premier mówił, że rząd buduje różne scenariusze na czas kryzysu. Wśród nich zakładamy ten, w którym polska gospodarka będzie zamknięta na dłuższy czas, podobnie jak gospodarka europejska - przyznał. Dodał, że nikt nie wie, ile wyniesie deficyt budżetowy Polski za 2020 rok.

Jak podkreślił "wszystko jest uzależnione od tego, jak światu uda się ograniczyć rozprzestrzenianie koronawirusa, jak szybko uda się wynaleźć szczepionkę lub lekarstwo".

Życzyłbym wszystkim tego, żeby czas zamknięcia był jak najkrótszy i mam nadzieję, że będzie krótszy niż w zachodniej Europie. Ale czy tak się stanie, zależy od tego, czy będziemy przestrzegać tych rygorów, obostrzeń, które nakładamy - podkreślił.

Zdaniem szefa rządu pandemia koronawirusa będzie miała "ogromny wpływ na gospodarkę światową". Bardzo wielu przywódców mówi, że jest to największy kryzys od czasów II wojny światowej - zauważył szef rządu.