Co najmniej 19 pensjonariuszy zakładu opiekuńczo-leczniczego przy ulicy Bobrowieckiej na warszawskim Mokotowie jest zakażonych koronawirusem. To kolejny objęty kwarantanną prywatny dom opieki na Mazowszu, w którym wykryto ognisko choroby Covid-19.

W placówce przebywają przede wszystkim osoby z grupy najwyższego ryzyka, czyli seniorzy, w większości poważnie chorzy. Ich stan zdrowia jest stale monitorowany przez lekarza. 

Do budynku, w którym działa zakład opiekuńczo-leczniczy, trafić mają dodatkowe maseczki i rękawiczki. 

Podobna sytuacja jest w innych instytucjach opiekuńczych na Mazowszu - między innymi w Domu Opieki Społecznej w Tomczycach w powiecie grójeckim oraz w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Starym Goździe w powiecie białobrzeskim. 

Wojewoda nie planuje na razie ewakuacji tych ośrodków. Możliwy jest za to transport pacjentów pojedynczo, jeśli pogorszy się ich stan. 

Opracowanie: