Po niemal trzech miesiącach Narodowy Fundusz Zdrowia zaleca wznowienie wykonywania planowych zabiegów. Wskazuje przy tym na "poprawę sytuacji epidemicznej".

Ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie planowych zabiegów Narodowy Fundusz Zdrowia zalecił 15 października.

W wydanym wówczas komunikacie NFZ wyjaśniał, że chodzi o to, by "minimalizować ryzyko transmisji infekcji Covid-19 oraz zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala".

Zgodnie z zaleceniem, co do zasady każdy planowy zabieg, który wymagałby położenia pacjenta na oddziale anestezjologii lub intensywnej terapii, a który mógł poczekać, należało odłożyć.

Teraz NFZ zaleca wznowienie wykonywania planowych zabiegów, wskazując przy tym na "poprawę sytuacji epidemicznej".

"Ze względu na poprawę sytuacji epidemicznej dotychczasowe zalecenia ograniczenia udzielania świadczeń planowych, wydane w związku z minimalizowaniem ryzyka transmisji infekcji Covid-19 oraz potrzebą zapewnienia dodatkowych łóżek szpitalnych dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia, należy przyjąć za nieobowiązujące" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronach Funduszu.

"W sytuacji ograniczonej lub czasowo zawieszonej realizacji świadczeń wykonywanych planowo Centrala Funduszu zaleca wznowienie ich udzielania" - dodaje NFZ.

Równocześnie Fundusz przypomina, że nadal obowiązuje zasada minimalizacji ryzyka rozprzestrzenienia się koronawirusa.

Zastrzega więc w tym kontekście, że przy podejmowaniu decyzji o wykonaniu planowego zabiegu należy indywidualnie ocenić "uwarunkowania i ryzyka dotyczące stanu zdrowia pacjentów", uwzględniając przy tym także prawdopodobieństwo zakażenia wirusem SARS-CoV-2.