Dziś wchodzi w życie rozporządzenie skracające z dziesięciu do siedmiu dni czas odbywania kwarantanny dla osób narażonych na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Taka decyzja została podjęta, jak tłumaczy resort zdrowia, ze względu na ewolucję wirusa.

Zgodnie z rozporządzeniem w odniesieniu do osób, u których nie wystąpiły objawy choroby Covid-19, oraz osób, które miały styczność ze źródłem zakażenia, kwarantanna będzie kończyła się po siedmiu dniach (wcześniej było to po 10 dniach).

Rozpocząłem kwarantannę wcześniej. Co teraz?

Osoby, które rozpoczęły odbywanie kwarantanny przed dniem wejściem w życie rozporządzenia, odbywają ją na wcześniejszych zasadach.

Jak uzasadniało w weekend Ministerstwo Zdrowia, skrócenie kwarantanny jest możliwe z powodu ewolucji wirusa, który tak w wariancie Delta, jak i Omikron daje objawy zdecydowanie szybciej niż poprzednie mutacje. Resort wskazał, że po 7 dniach bez objawów od chwili kontaktu z osobą zakażoną ryzyko rozwinięcia się choroby jest minimalne.

Czego nie można robić podczas kwarantanny?

Kwarantanna to odosobnienie osoby zdrowej z powodu narażenia na zarażenie, np. po kontakcie z osobą chorą na Covid-19. 

W czasie kwarantanny nie można opuszczać domu, zakazane są więc np. spacery z psem czy wyjście do sklepu. 

W razie niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z lekarzem.