Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że problemy z dostępem do e-dzienników, z którymi w pierwszym dniu obowiązkowego zdalnego nauczania mierzyło się wielu nauczycieli, rodziców i uczniów, są przejściowe, a firmy pracują nad usprawnieniami. Jednocześnie resort opublikował też darmowy poradnik, który ma ułatwić kształcenie na odległość.

Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że problemy z dostępem do e-dzienników, z którymi w pierwszym dniu obowiązkowego zdalnego nauczania mierzyło się wielu nauczycieli, rodziców i uczniów, są przejściowe, a firmy pracują nad usprawnieniami. Jednocześnie resort opublikował też darmowy poradnik, który ma ułatwić kształcenie na odległość.
Zdj. ilustracyjne /CHRISTOF SCHUEPF /PAP/KEYSTONE

Od 12 marca do 10 kwietnia w związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w szkołach i przedszkolach są zawieszone. Od środy wdrożono obowiązek nauczania na odległość. Wcześniej MEN tylko zalecało, by nauczyciele podejmowali takie próby.

W pierwszym dniu obowiązkowego nauczania zdalnego e-dzienniki, których nauczyciele używają do kontaktu z rodzicami i uczniami, z powodu przeciążenia nie działały. "W związku z dużym zainteresowaniem prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem dzienników elektronicznych przez nauczycieli, dyrektorów, rodziców i uczniów otrzymywaliśmy sygnały związane z czasowym problemem dotyczącym wydajności serwerów" - przyznało ministerstwa edukacji.

Resort poinformował, że z inicjatywy ministra Dariusza Piontkowskiego odbyła się w środę telekonferencja z udziałem ministra cyfryzacji, Mariusza Zagórskiego, pełnomocnika premiera do spraw GovTech, Justyny Orłowskiej oraz przedstawicieli firm oferujących dzienniki elektroniczne. Podczas spotkania przedstawiciele firm podkreślili, że obciążenie infrastruktury IT obsługującej e-dzienniki z uwagi na dużą aktywność ich użytkowników to problemy przejściowe. "Wszyscy operatorzy e-dzienników pracują obecnie nad usprawnieniami i przywróceniem pełnej funkcjonalności swoich systemów. Zarówno minister edukacji, jak i minister cyfryzacji zadeklarowali w tym względzie swoją pomoc" - przekazało MEN.

Podradnik dot. zdalnego nauczania

Na stronach resortu edukacji opublikowano dziś poradnik dotyczący zdalnego nauczania. Jest on podzielony na kilka części i zawiera wskazówki dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców. Odrębne fragmenty zostały poświęcone wychowaniu przedszkolnemu oraz edukacji wczesnoszkolnej, wczesnemu wspomaganiu rozwoju w warunkach domowych, przygotowaniu do egzaminów, wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kształceniu zawodowemu czy kwestiom bezpiecznej pracy przy komputerze i w internecie. Ostatnia część to z kolei informacje o e-narzędziach i e-materiałach, które mogą być wykorzystane w pracy zdalnej z uczniami.


Ważne jest, aby podczas zawieszenia zajęć w szkołach nauczyciele i dyrektorzy mieli do dyspozycji narzędzia wspierające do prowadzenia zajęć z uczniami na odległość. Dlatego przygotowaliśmy poradnik, który zawiera wskazówki oraz inspiracje, jak prowadzić zajęcia zdalnie. W tej wyjątkowej sytuacji niezbędne jest dziś współdziałanie oraz mobilizacja dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. Wzajemna współpraca i odpowiedzialne podejście do kształcenia na odległość, to klucz do efektywnego organizowania czasu uczniów w domu - napisał minister Dariusz Piontkowski we wstępie do poradnika.

Z informatora dyrektorzy szkół dowiedzą się, jak koordynować pracę zdalną nauczycieli placówki i co należy do najważniejszych obowiązków dyrektora szkoły w tym zakresie.

Nauczyciele znajdą informacje na temat tego, jak zwiększyć efektywność nauki zdalnej, z jakich materiałów korzystać i w jaki sposób je przygotowywać dla uczniów, w jaki sposób sprawdzać zaangażowanie uczniów oraz systematyczność ich pracy.

Uczniów zachęca się w poradniku do systematycznej pracy i aktywnego uczestnictwa w kształceniu na odległość i daje im wskazówki, jak komunikować się z nauczycielem i organizować własną pracę. Dla rodziców są wskazówki, jak zaplanować czas dziecka w domu, żeby zdalną edukację połączyć z realizowaniem obowiązków zawodowych oraz zabawą i odpoczynkiem dziecka.

Poradnik MEN dot. zdalnego nauczania można znaleźć tutaj